cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Platforma uczenia się przez całe życie (LLLP)

Platforma uczenia się przez całe życie (LLLP) to inicjatywa, która skupia sieć wiodących organizacji w dziedzinie edukacji, młodzieży i szkoleń w celu poprawy krajobrazu uczenia się w Europie i ułatwienia podejścia do uczenia się przez całe życie dla wszystkich. Współfinansowana przez program Erasmus+ Unii Europejskiej, sieć Platformy liczy 42 członków, którzy obejmują wszystkie sektory (od uczenia się formalnego i nieformalnego po kształcenie i szkolenie zawodowe) i reprezentują ponad 50 000 instytucji i stowarzyszeń w tej dziedzinie.

U podstaw wizji sieci leży idea, że edukacja nie powinna dążyć jedynie do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, ale także do rozwoju osobistego. W związku z tym platforma ma na celu reprezentowanie obaw obywateli dotyczących uczenia się przez całe życie i zapewnienie wkładu w ten obszar polityki poprzez publikacje, badania i dokumenty. LLLP przyczynia się również do rozwoju umiejętności na miarę przyszłości i XXI wieku poprzez realizację finansowanych ze środków europejskich projektów w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży.

Platforma uczenia się przez całe życie oferuje wiele różnych zasobów, w tym publikacje, przydatne linki i dokumenty polityczne na temat edukacji włączającej, umiejętności i kwalifikacji, umiejętności cyfrowych i medialnych, finansowania i walidacji w edukacji oraz współpracy UE w tym obszarze.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Umiejętności osobiste i rozwój osobistyTechnologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska