cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Projekt Digital Skills Accelerator

Projekt Digital Skills Accelerator zwiększa umiejętności cyfrowe uczniów poprzez zapewnienie szkoleń i narzędzi samooceny, dostosowanych do oceny kompetencji cyfrowych w odniesieniu do Europejskich Ram Kompetencji Cyfrowych (DigComp).

Współfinansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej projekt ma na celu zniwelowanie luki cyfrowej w zakresie dostępu do technologii i związanej z umiejętnością korzystania przez młodych ludzi z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), tak aby mogli stać się w pełni funkcjonalnymi obywatelami w coraz bardziej cyfrowym świecie. Zasoby projektu odnoszą się do konkretnej luki w umiejętnościach zidentyfikowanej w europejskim krajobrazie szkoleniowym: dostęp młodych ludzi do technologii z naciskiem na poprawę ich zdolności do zatrudnienia.

Projekt łączy narzędzie do samooceny, dostosowane do DigComp, oraz otwarty kurs szkoleniowy dotyczący umiejętności cyfrowych, zwany „The Essential Digital Skills Toolkit”. Narzędzie do samooceny i szkolenie mogą być wykorzystane przez każdego, kto jest zainteresowany oceną swoich kompetencji cyfrowych i osiągnięciem podstawowego zrozumienia technologii cyfrowych.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: oprogramowanie, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska