cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Projekt FIT4FoF

Projekt FIT4FoF (Fit for the Factory of the Future) opiera się na skoncentrowanym na człowieku podejściu do innowacji i edukacji w zakresie technologii cyfrowych i wschodzących, skierowanym do siły roboczej w sektorze produkcyjnym.

Inicjatywa jest partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP), mającym na celu zwiększenie wykorzystania kluczowych technologii wspomagających w szerokim zakresie sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W tym kontekście celem inicjatywy FIT4FoF jest przyczynienie się do dzielenia się wiedzą i podnoszenia kwalifikacji pracowników w sektorze produkcyjnym oraz informowanie o ramach kształcenia i szkolenia, tak aby odzwierciedlały one zmieniający się charakter umiejętności i miejsc pracy.

Inicjatywa FIT4FoF zajmuje się potrzebami w zakresie umiejętności i analizuje trendy technologiczne w 6 obszarach przemysłowych: robotyka, produkcja przyrostowa, automatyzacja maszyn/mechatronika, analityka danych, cyberbezpieczeństwo i interakcja człowiek-maszyna. FIT4FoF oferuje szeroki zakres programów i działań upskillingowych w całej Europie za pośrednictwem dedykowanego Cyfrowego Katalogu Inicjatyw Upskillingowych, który zestawia inicjatywy uruchomione w ramach projektu.

Dostępne są również informacje na temat dobrych praktyk i podejść w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników produkcyjnych wraz ze wskazówkami, co zapewnia kompleksowy transfer wiedzy z jednego kontekstu do drugiego. Artykuły, wiadomości i wydarzenia w sekcji inicjatywy zawierają wiele świadectw z różnych sektorów przemysłu, jak również wskazówki i porady dotyczące rozwijania umiejętności przyszłościowych.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowaneElektronika i automatykaProdukcja i przetwórstwo, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: robotyka
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska