cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Projekt Quantum Flagship

Quantum Flagship to jedno z największych działań w zakresie badań i innowacji zainicjowanych przez Komisję Europejską w celu skupienia się na rozwoju innowacyjnych i powstających technologii kwantowych.

Społeczność Quantum Flagship składa się z naukowców, decydentów i inżynierów ze środowisk akademickich i przemysłowych, a także przyszłych użytkowników technologii kwantowych. Uruchomiona w 2018 roku z 10-letnim terminem realizacji, głównym celem inicjatywy jest przygotowanie niezbędnych podstaw do rozwoju, przyjęcia i wdrożenia europejskich produktów i rozwiązań z zakresu obliczeń kwantowych. Quantum Flagship przyczynia się również do poprawy konkurencyjności przemysłu UE i napędza globalne inwestycje i współpracę badawczą, angażując ponad 5000 naukowców w całej Europie i poza nią.

Inicjatywa oferuje szeroki wachlarz usług, skierowanych do organizacji z sektora, ale także do każdego obywatela zainteresowanego odkryciem świata technologii kwantowej. Możliwości szkoleniowe i szersze programy edukacyjne dotyczące obliczeń kwantowych z całej UE są zebrane w dedykowanym i łatwo dostępnym katalogu. Quantum Flagship organizuje również wydarzenia w całej Europie, w tym szkolenia, warsztaty, konferencje i grupy badawcze oraz publikuje najnowsze oferty pracy w sektorze. Zasoby i informacje praktyczne na temat obliczeń kwantowych są również dostępne w specjalnej sekcji na stronie internetowej.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Tworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji
Technologia cyfrowa: obliczenia wielkiej skali, informatyka kwantowa
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska