cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Ramy kompetencji cyfrowych (DigComp)

DigComp zapewnia wspólne ramy, aby pomóc obywatelom i pracownikom europejskim w samoocenie ich umiejętności, określeniu celów nauki, zidentyfikowaniu możliwości szkolenia i osiągnięciu większych i lepszych możliwości kariery.

Ramy kompetencji cyfrowych stały się inspiracją dla ponad 20 narzędzi w różnych państwach członkowskich Uini Europejskiej, w różnych grupach docelowych społeczeństwa. DigComp 2.0 definiuje kluczowe kompetencje cyfrowe w 5 obszarach: 

  • Umiejętność korzystania z informacji i danych (m.in. umiejętność wyjaśniania potrzeb informacyjnych; lokalizowania, wyszukiwania, przechowywania i zarządzania danymi, treściami i informacjami cyfrowymi lub oceny trafności źródła i ważności jego treści).
  • Komunikacja i współpraca (zdolność do interakcji, komunikacji i współpracy z innymi osobami poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych, z uwzględnieniem różnorodności kulturowej i pokoleniowej, do zarządzania tożsamością cyfrową i reputacją online oraz do uczestniczenia w życiu społecznym poprzez korzystanie z cyfrowych usług publicznych i prywatnych).
  • Tworzenie treści cyfrowych (zdolność do tworzenia, edytowania i ulepszania treści cyfrowych oraz przestrzegania licencji i praw autorskich, lub do korygowania i integrowania informacji oraz dostarczania instrukcji do systemu lub urządzenia komputerowego).
  • Bezpieczeństwo (umiejętność zapewnienia ochrony urządzeń osobistych i roboczych, w tym danych osobistych i związanych z pracą oraz informacji wrażliwych w środowiskach cyfrowych, lub zrozumienie, w jaki sposób technologia wpływa na samopoczucie psychiczne i fizyczne, a także ogólna świadomość wpływu technologii cyfrowych na środowisko).
  • Rozwiązywanie problemów (umiejętność rozpoznawania potrzeb i problemów oraz ich rozwiązywania w różnych środowiskach cyfrowych, umiejętność wykorzystania narzędzi cyfrowych w celu usprawnienia procesów, usług i produktów oraz bycie na bieżąco z rozwojem technologii).  

DigComp 2.2: odnowione ramy dla umiejętności cyfrowych 

DigComp, po raz pierwszy uruchomiony w 2013 r. przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC), ewoluował. W 2022 r. ramy zostały zaktualizowane do obecnej formy, DigComp 2.2, zintegrowanej z 250 nowymi przykładami wiedzy, umiejętności i postaw, które pomagają obywatelom pewnie, krytycznie i bezpiecznie angażować się w technologie cyfrowe, a także nowe i powstające, takie jak systemy napędzane przez sztuczną inteligencję (AI).

Ramy DigComp są cennym narzędziem dla decydentów, ponieważ mogą pomóc im zweryfikować sytuację obywateli w zakresie umiejętności cyfrowych na poziomie krajowym. Dlatego też ramy te mogą być skutecznie wykorzystywane do planowania i projektowania ofert szkoleniowych i edukacyjnych na poziomie europejskim. Przykładem wzajemnych powiązań pomiędzy tymi ramami a innymi inicjatywami na poziomie europejskim jest Digital Economy and Society Index (DESI), który zawiera innowacyjny wskaźnik umiejętności cyfrowych wykorzystujący DigComp Framework. Ramy te są również szeroko stosowane na poziomie krajowym, a państwa członkowskie Unii Europejskiej dostosowują swoje krajowe ramy kształcenia i umiejętności do obszarów kompetencji cyfrowych DigComp.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska