cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

REFRAME

Projekt REFRAME, współfinansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej, oferuje platformę doskonałości dla ścieżek uczenia się w miejscu pracy (Work Based Learning, WBL).

Uczenie się w miejscu pracy jest podejściem edukacyjnym, które łączy wiedzę z praktycznym doświadczeniem, oferując ścieżkę do uzyskania wiedzy specjalistycznej i zatrudnienia w tym samym czasie. Skierowana do uczniów, nauczycieli i dostawców kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) inicjatywa oferuje szeroki zakres narzędzi internetowych i wskazówek, aby wspierać podmioty zaangażowane w projektowanie, realizację i ocenę procesów uczenia się w miejscu pracy. Zasoby inicjatywy są dostępne w czterech językach UE (włoskim, holenderskim, francuskim i angielskim).

Inicjatywa wspiera szkoły oraz dostawców i organizacje VET poprzez możliwości współtworzenia procesów i programów WBL, takich jak praktyki zawodowe i staże. Poprzez zwiększoną współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami, organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz osobami uczącymi się, REFRAME zapewnia środowisko, w którym można rozwijać innowacyjne ścieżki uczenia się w miejscu pracy, a także wspiera przejście młodych ludzi do świata pracy. Platforma REFRAME jest zorganizowana w trzech sekcjach, skierowanych do organizacji, dostawców szkoleń i VET oraz uczniów i oferuje szeroki zakres samouczków, filmów wideo i linków do platform edukacyjnych typu open-source. Dostępny jest również wspólny glosariusz i biblioteka, a także wskazówki i porady dla każdej z grup.

Metodologia inicjatywy REFRAME oparta jest na Europejskich Ramach Kwalifikacji (ERK) i działa na rzecz promowania długoterminowego zaangażowania wśród dostawców VET, pracodawców i decydentów na poziomie europejskim.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Kształcenie, bliżej niezdefiniowaneTechnologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska