cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

SecureHospitals.EU

Inicjatywa SecureHospitals.eu to specjalistyczny hub, który funkcjonuje jako punkt kompleksowej obsługi dla podmiotów świadczących usługi opieki zdrowotnej w zakresie informacji, zasobów i szkoleń dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Platforma internetowa Secure Hospitals EU oferuje wspólną przestrzeń internetową do wymiany wiedzy i dobrych praktyk między kluczowymi zainteresowanymi stronami i podmiotami w sektorze opieki zdrowotnej. Inicjatywa, która otrzymała finansowanie w ramach programu Komisji Europejskiej „Horyzont 2020”, ma na celu podniesienie poziomu świadomości i zrozumienia cyberbezpieczeństwa w sektorze, a także promowanie przyjmowania innowacyjnych rozwiązań medycznych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Kolejnym celem projektu jest dostarczenie informacji na temat rodzajów incydentów i zagrożeń cybernetycznych, które mają wpływ na szpitale i organizacje opieki zdrowotnej. Kurs Secure Hospitals EU Massive Open Online Course (MOOC) skierowane jest do lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego w szpitalach, a jego celem jest poprawa ich umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz budowanie zdolności do ochrony wrażliwych danych.

Inicjatywa zapewnia również inne zasoby edukacyjne i materiały szkoleniowe, w tym wskazówki i porady techniczne oraz informacje na temat bezpieczeństwa sieci i ochrony danych w środowisku medycznym, a także oferuje cenne zasoby dla procesów cyfryzacji w szpitalach i organizacjach opieki zdrowotnej.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Tworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacjiZdrowie i opieka społeczna, gdzie indziej niesklasyfikowaneMedycyna
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska