cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

SELFIE to skrót od „Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies” (Autorefleksja nad skutecznym uczeniem się poprzez wspieranie wykorzystania innowacyjnych technologii edukacyjnych) i oferuje bezpłatne, dostosowywane do potrzeb narzędzie cyfrowe, które ma na celu wspieranie zwiększonego wykorzystania i świadomości technologii cyfrowych w nauczaniu, uczeniu się i ocenianiu. SELFIE jest inicjatywą Komisji Europejskiej, finansowaną w ramach programu Erasmus+. Metodologia narzędzia oparta jest na ramach Komisji Europejskiej dotyczących promowania uczenia się w wieku cyfrowym w organizacjach edukacyjnych.

SELFIE jest dostępne we wszystkich 24 językach UE i 8 językach międzynarodowych, w tym rosyjskim, tureckim i serbskim. Może być stosowany przez każdą szkołę, także tę o ograniczonych możliwościach i zasobach w zakresie infrastruktury, wyposażenia i wykorzystania technologii. Opracowany przez zespół ekspertów ze szkół, ministerstw edukacji i instytutów badawczych z całej Europy, SELFIE jest wspierany przez instytucje partnerskie, takie jak Europejska Fundacja Kształcenia, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) i Instytut Technologii Informacyjnych w Edukacji UNESCO.

Narzędzie zapewnia szkołom łatwy sposób na zebranie opinii i poglądów nauczycieli, uczniów i szerszej administracji szkolnej na temat zastosowania technologii cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się w ich własnym kontekście. Za pomocą krótkich stwierdzeń i pytań ankieta rejestruje odpowiedzi respondentów w skali od 1 do 5, aby wygenerować „migawkowy” raport SELFIE – dostosowany do potrzeb i interaktywny raport zawierający dogłębne dane i podkreślający poszczególne słabe i mocne strony organizacji.

Dzięki takiemu podejściu SELFIE angażuje całą społeczność szkolną – dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów – w proces 360 stopni obejmujący wiele obszarów praktyki szkolnej.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Kształcenie, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska