cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

SME SEC: Cyberbezpieczeństwo MŚP

Projekt SME SEC zapewnia lekkie i łatwe do pracy ramy wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w integracji technologii cyberbezpieczeństwa w ramach rozwoju i procesów biznesowych. Inicjatywa SME SEC, finansowana w ramach programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w zakresie badań i innowacji, prowadzi MŚP przez różne możliwe podatności i zagrożenia w różnych sektorach przemysłu oraz wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu zintegrowanego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach procesów organizacyjnych.

Ramy SME SEC są głównym produktem inicjatywy i zawierają 5 rodzajów zasobów:

  • Samouczki dotyczące świadomości i szkoleń.
  • Narzędzia do definiowania i rekomendacji.
  • Narzędzia do wykrywania i rozwiązywania podatności.
  • Narzędzia ochrony przed zagrożeniami i reagowania na nie.
  • Doświadczenia i dobre praktyki.

W oparciu o aktualne informacje o faktach i rozwoju cyberbezpieczeństwa, ramy umożliwiają przedsiębiorstwom przyjęcie podejścia, tak aby pasowało ono do ich konkretnego kontekstu. Dostępne są również wskazówki krok po kroku dotyczące rozwiązań i technik ochrony wrażliwych danych i informacji, dzięki czemu MŚP mogą lepiej reagować na zapotrzebowanie klientów na bezpieczeństwo i zapobiegać naruszeniom danych poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie kompetencji cyfrowych.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska