cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Sojusz na rzecz umiejętności na rzecz symbiozy przemysłowej (SPIRE)

Inicjatywa ta, współfinansowana przez program Erasmus+, skupia zainteresowane strony ze społeczności SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency), które łączą wysiłki w celu wspierania globalnej konkurencyjności przemysłu przetwórczego UE oraz przyczyniają się do rozwoju energooszczędnych rozwiązań technicznych i produktów.

SPIRE ma na celu zwiększenie inwestycji w Europie oraz pozytywny wpływ na zatrudnienie i dobrobyt. Innym celem tego partnerstwa publiczno-prywatnego jest umożliwienie i przyspieszenie wdrażania symbiozy przemysłowej i efektywności energetycznej poprzez kompleksowy plan międzysektorowy, szczegółowo określający przyszłe potrzeby w zakresie umiejętności w 10 sektorach przemysłu przetwórczego. SPIRE łączy sektory cementu, ceramiki, chemikaliów, inżynierii, minerałów i rud, metali nieżelaznych, celulozy i papieru, rafinacji, stali i wody w krajach członkowskich Unii.

Inicjatywa ta posiada bazę danych funduszy z możliwością wyszukiwania dla członków, informacje na temat umiejętności i kwalifikacji, programy podnoszenia kwalifikacji, moduły edukacyjne oraz narzędzia cyfrowe. Repozytorium projektów SPIRE zapewnia dostęp do dobrych praktyk i raportów z różnych projektów technicznych, od sztucznej inteligencji i aplikacji big data do technologii energooszczędnych, umożliwiających zieloną transformację.

Dzięki temu podejściu SPIRE ma na celu wspieranie rozwoju najlepszych praktyk i innowacyjnych rozwiązań technologicznych w przemyśle przetwórczym w różnych łańcuchach wartości.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowaneInżynieria, produkcja i budownictwo, bliżej niezdefiniowaneElektryczność i energiaProdukcja i przetwórstwo, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska