cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Staże „Cyfrowe możliwości”

Staże „Cyfrowe możliwości” to europejska inicjatywa instytucjonalna, finansowana w ramach programu Erasmus+, której celem jest zapewnienie niedawnym absolwentom i studentom możliwości zdobycia praktycznego i cennego doświadczenia w dziedzinie technologii w przedsiębiorstwie za granicą. 

Inicjatywa jest koordynowana przez ESN – Erasmus Student Network i ma na celu dopasowanie potrzeb firm potrzebujących cyfrowo wykwalifikowanej siły roboczej, do studentów i niedawnych absolwentów poszukujących pierwszego doświadczenia w sektorze technologicznym. W ten sposób program realizuje różne cele: utrzymanie globalnej konkurencyjności Europy w szybko zmieniającym się środowisku; zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów i studentów; pomoc firmom, od małych i średnich organizacji (MŚP) po duże korporacje, w znalezieniu pracowników o umiejętnościach odpowiadających obecnym trendom cyfrowym.  

Firmy uczestniczące w programie obejmują różne dziedziny i rodzaje powstających technologii. Staże mogą być realizowane w każdej z poniższych dziedzin: 

 • Rozwój aplikacji, oprogramowania, skryptów, stron internetowych.
 • Instalacja, utrzymanie i zarządzanie systemami i sieciami informatycznymi (IT).
 • Analityka danych. 
 • Cyberbezpieczeństwo. 
 • Chmura. 
 • Obliczenia kwantowe/sztuczna inteligencja
 • Szyfrowanie.
 • Blockchain. 
 • Eksploracja danych, prywatność i wizualizacja. 
 • Języki programowania. 
 • Optymalizacja dla wyszukiwarek (SEO).
 • Marketing cyfrowy. 
 • Specjalne aplikacje programowe do pracy. 
 • Zarządzanie obsługą klienta. 

Staże „Cyfrowe możliwości” są dostępne dla studentów i niedawnych absolwentów w dowolnym kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. W programie mogą również uczestniczyć studenci z krajów partnerskich programu Erasmus+. Stażyści otrzymują średnio 500 EUR miesięcznie, w zależności od państwa członkowskiego, dzięki stypendium za pośrednictwem swojej uczelni. Przedsiębiorstwa uczestniczące mogą również uzupełnić dotację. 

Wnioski o staże „Cyfrowe możliwości” składa się za pośrednictwem uczelni, co ułatwia mobilność transgraniczną i prawdziwie wielokulturowe doświadczenie.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowaneTworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacjiElektronika i automatyka
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, duże zbiory danych, łańcuch bloków, chmura obliczeniowa, informatyka kwantowa, oprogramowanie, opracowywanie aplikacji mobilnych, tworzenie stron internetowych, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska