cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Strategia MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy

Europejska Strategia MŚP została ogłoszona 10 marca 2020 r. w komunikacie Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Strategia ma przyczynić się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, Cyfrowej Dekady oraz innych działań Unii Europejskiej, uruchomionych w kontekście bliźniaczej transformacji cyfrowej i ekologicznej, czyli osiągnięcia neutralnej klimatycznie, zasobooszczędnej i elastycznej gospodarki cyfrowej, poprzez mobilizację europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) we wszystkich sektorach przemysłu. Działania zainicjowane w ramach europejskiej strategii na rzecz MŚP mają na celu osiągnięcie wyników w trzech głównych filarach, przy czym niektóre z nich są w toku, a inne planowane są na najbliższe miesiące i lata:

Budowanie potencjału i wsparcie dla transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji

  • Zapewnienie MŚP dostosowanego do ich potrzeb wsparcia w zakresie dzielenia się wiedzą i usługami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju poprzez sieć Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości (EEN), liczącą 600 członków, w tym specjalnych doradców ds. zrównoważonego rozwoju.
  • Ułatwienie dostępu do europejskiej sieci ponad 200 ośrodków innowacji cyfrowej (DIH) dla MŚP na poziomie regionalnym, aby umożliwić im wykorzystanie możliwości oferowanych przez zaawansowane narzędzia cyfrowe i związane ze sztuczną inteligencją.
  • Oferowanie konkretnych szkoleń i możliwości podnoszenia kwalifikacji, finansowanych w ramach programu „Cyfrowa Europa” (DIGITAL) dostosowanych do potrzeb MŚP: crash courses w zakresie technologii cyfrowych i kluczowych technologii wschodzących – AI, blockchain, Internet rzeczy (IoT) i inne.
  • Wspieranie przedsiębiorstw w dostępie do puli utalentowanych pracowników dzięki inicjatywie „Wolontariusze cyfrowe”

Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i poprawa dostępu do rynku

  • Wspieranie działalności międzynarodowej w ramach jednolitego rynku europejskiego i na poziomie międzynarodowym, zwłaszcza w kontekście skalowania.
  • Dostarczanie odpowiednich i aktualnych informacji na temat przepisów dotyczących rachunkowości, kwestii podatkowych i specyfiki.

Poprawa dostępu do finansowania

Wsparcie dla MŚP w tym obszarze zostało uruchomione w ramach programu COSME, jak również Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania obejmują: 

  • Wzmocnienie „Loan Guarantee Facility” (LGF) w celu ułatwienia finansowania na wszystkich poziomach dla MŚP, w szczególności w zakresie kapitału obrotowego oraz elastyczności w zakresie spłat istniejących kredytów, a także pomostowych systemów finansowania prywatnego i publicznego.
  • Ułatwianie dostępu do odpowiednich i aktualnych informacji na temat instrumentów i mechanizmów finansowania oraz udzielanie wskazówek przedsiębiorstwom. 

Aby osiągnąć wyniki, nowa strategia na rzecz MŚP będzie oparta na solidnym partnerstwie między Unią Europejską a państwami członkowskimi, w tym władzami regionalnymi i lokalnymi, mającym na celu wspieranie tworzenia bardziej zrównoważonego i cyfrowego otoczenia biznesu oraz oferowanie możliwości dalszego rozwoju kluczowych europejskich sektorów przemysłowych.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Biznes, administracja i prawo, bliżej niezdefiniowaneRachunkowość i opodatkowanieBiznes, administracja i prawo, gdzie indziej niesklasyfikowaneTechnologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, duże zbiory danych, łańcuch bloków, robotyka, obliczenia wielkiej skali, uczenie maszynowe, chmura obliczeniowa
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska