cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) EU Science Hub

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) jest jest zapleczem badawczo-naukowym Komisji Europejskiej, zajmującą się dostarczaniem nauki i wiedzy opartej na dowodach w celu wspierania prac naukowych. Agencja wnosi bezpośredni wkład w kształtowanie polityki UE i informuje o europejskim procesie decyzyjnym poprzez proces naukowy oparty na dowodach. JRC doradza również Komisji Europejskiej w zakresie kluczowych obszarów polityki, podejść oraz dokumentów i planów strategicznych, a także łączy badania, naukę i wiedzę na rzecz strategicznej europejskiej wizji przyszłości.

Misją JRC EU Science Hub jest połączenie nauki z polityką. Agencja pomaga określić i przewidzieć potencjalne problemy na poziomie europejskim oraz opracowuje narzędzia i zasoby, aby pomóc decydentom w rozwiązywaniu tych problemów. W centrum znajdują się również specjalne obiekty badawcze oraz laboratorium eksperymentalne polityki unijnej. EU Science Hub odpowiada za badania i prognozowanie w szerokim zakresie tematów: od środowiska i rolnictwa po bezpieczeństwo cyfrowe, a także monitoruje postępy w kluczowych obszarach polityki UE.

Sprawozdania i wgląd oferowane przez EU Science Hub zapewniają dogłębną analizę kluczowych wyzwań związanych z kształtowaniem polityki pod różnymi kątami, umożliwiając pełną ocenę ich złożoności. Informacje na temat istotnych wiadomości i wydarzeń w interesujących nas dziedzinach nauki są często aktualizowane w ramach EU Science Hub, aby ułatwić dzielenie się wiedzą i dostępność wiarygodnych, opartych na dowodach danych. EU Science Hub koncentruje się szczególnie na globalnych trendach transformacyjnych i ich potencjalnych implikacjach dla Europy oraz zapewnia bardziej wyrafinowaną analizę polityki w celu przewidywania wyzwań i możliwości. Facts4EUFuture to zestaw raportów, zawierających wgląd w wpływ technologii cyfrowych na społeczeństwo i rynek pracy, zorganizowanych w ramach różnych tematów i technologii – blockchain, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, zmieniający się charakter pracy czy przyszłość miast i transportu.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Nauki polityczne i wiedza o społeczeństwieProjektowanie baz danych i sieci oraz administrowanie nimiTechnologia ochrony środowiskaRolnictwo, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, internet rzeczy, uczenie maszynowe, oprogramowanie, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska