cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

EDUKACJA 4.0 BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE EDUKACYJNE WYZWANIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Data wydarzenia:

23.03.2023 09:00 - 16:00

Bilety:

0,00 zł
Rezerwuj teraz

B E Z P I E C Z E Ń S T W O I N F O R M A C J I i C Y B E R B E Z P I E C Z E Ń S T W O

Panel I – Problemy społeczeństwa informacyjnego i bezpieczeństwa informacji
1. Prawno–organizacyjne aspekty bezpieczeństwa informacji na przykładzie dużej organizacji – Tomasz Józefko,
SIODO
2. Informacja jako fetysz społeczeństwa (nie)wiedzy – dr hab. Hanna Batorowska, Akademia Sztuki Wojennej
Panel II – Poszanowanie podstawowych praw i wolności / godności / osoby w świetle przepisów o ochronie danych
1. Magazyny e~informacji na przykładzie urządzeń cyfrowych – Piotr Kitela, SIODO
2. Koncepcja rozwoju edukacji o poszanowaniu praw i wolności w ujęciu strukturalnym [model] – Jarosław
Feliński, SIODO
Panel III – Zjawiska niekorzystne dla wypełniania zadań Inspektora
1. Studium przypadku wykonywania zadań doradczych ODO w jednostkach SFP – Bogdanna Krupińska i Dawid
Czerw, SIODO
2. Analiza i wnioski stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w Polsce – 2018/2023 – Daria Bartnicka,
SIODO
Panel IV – Publiczne aspekty upowszechniania wiedzy o ochronie danych i cyberbezpieczeństwie
1. Nowe kwalifikacje dotyczące bezpieczeństwa rozwiązań cyfrowych – Beata Ostrowska, Sektorowa Rada ds.
Kompetencji – Informatyka, Instytut EDUTECH, Andrzej Gontarz, Sektorowa Rada ds. Kompetencji –
Informatyka
2. Czy konieczne jest opracowanie nowych programów kształcenia i rozwoju kompetencji cyberbezpieczeństwa?
Rekomendacje dla rozwoju kompetencji cyberbezpieczeństwa opracowane przez Agencję Unii Europejskiej ds.
Cyberbezpieczeństwa (The European Union Agency for Cybersecurity – ENISA) oraz amerykański National
Institute of Standards and Technology – NIST – Tomasz Klekowski – Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo
3. Edukacja dla cyberbezpieczeństwa w polskich szkołach – nowe możliwości realizacji – Danuta Morańska,
Wyższa Szkoła HUMANITAS, Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Informatycznego
4. Czym jest tsunami legislacyjne i czemu cyberbezpieczeństwo jest na fali – dr inż. Rafał Prabucki, Uniwersytet
Śląski

Rezerwacje on-line na to wydarzenie nie są dostępne.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Rejestracja
Zasięg geograficzny: Polska
Data rozpoczęcia:
23/03/2023 09:00
Data zakończenia:
23/03/2023 16:00
Ustawienia wydarzenia:
wirtualne
Strefa czasowa wydarzenia:
Europe/Warsaw