cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Konferencja „Informatyka w Edukacji”

Data wydarzenia:

22.09.2023 - 24.09.2023 09:00 - 14:00

Bilety:

0,00 zł
Rezerwuj teraz

Co? Konferencja „Informatyka w Edukacji”
Kiedy? 22-24.09.2023
Gdzie? Toruń
Koszt: 220 zł (bez uroczystej kolacji) lub 300 zł (z uroczystą kolacją)
Zgłoszenia: https://iwe.mat.umk.pl/node/33

Jest to konferencja naukowa, zakorzeniona w metodyce nauczania przedmiotów informatycznych na uczelniach wyższych i informatyki w szkołach. Zwraca szczególną uwagę na konieczność naukowego podejścia do spraw metodycznych, które powinno zaowocować zwiększeniem liczby liczących się merytorycznie prac metodycznych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Przedsięwzięcie to jest kierowane do nauczycieli szkolnych, akademickich, naukowców, metodyków, instytucji edukacyjnych, ministerstw i ośrodków metodycznych, firm edukacyjnych.

Tematyka konferencji będzie oscylowała wokół następujących zagadnień:
– metodyka informatyki a sztuczna inteligencja
– metodyka wykorzystania myślenia komputacyjnego na innych przedmiotach
– kompetencje cyfrowe a edukacja
– praca z uczniem uzdolnionym informatycznie
– kształcenie zawodowe informatyków
– cyberbezpieczeństwo edukacji
– projekty dla edukacji i ich efektywność
– nauczyciel przewodnikiem i doradcą ucznia
– kształcenie wysokiej klasy specjalistów

Źródło: https://iwe.mat.umk.pl/node/25

Rezerwacje on-line na to wydarzenie nie są dostępne.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Data rozpoczęcia:
22/09/2023 09:00
Data zakończenia:
24/09/2023 14:00
Ustawienia wydarzenia:
stacjonarne
Lokalizacja wydarzenia: Toruń
Strefa czasowa wydarzenia:
Europe/Warsaw
Kraj: Polska