cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Spotkanie: Dane gromadzone w ochronie zdrowia a bezpieczeństwo pacjentów

Data wydarzenia:

16.02.2023 17:30

Bilety:

0,00 zł
Rezerwuj teraz

Spotkanie w formule hybrydowej odbędzie się 16 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 17:30.

Podjęty zostanie temat jakości i zakresu danych gromadzonych na podstawie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. O rozbieżności między obowiązującym prawem a praktyką w tym zakresie opowie dr inż. Kajetan Wojsyk.

Miejsce spotkania: biuro PTI (ul. Solec 38 lok. 103) oraz zdalny udział na platformie MS Teams.

Obowiązujące przepisy prawa dotyczącego informacji w ochronie zdrowia (ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia) nakazują gromadzenie danych w bardzo szerokim zakresie. Ponieważ jednak gromadzenie danych zawsze pociąga za sobą koszty (organizacyjne, osobowe i inne), musi istnieć cel uzasadniający to działanie – i jest nim zwiększenie sprawności świadczenia usług medycznych, w tym skrócenie czasu pomiędzy postrzeżeniem potrzeby udzielenia pomocy medycznej a jej skutecznym udzieleniem. Obserwacja stanu faktycznego skłania jednak do postawienia tezy, że poszczególni uczestnicy całego procesu tworzenia, przesyłania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wspomnianych danych nie mają świadomości uczestniczenia w jakimś ciągłym procesie, wykonują swoje zadania obrzędowo (bez rozumienia celu i sensu swojej pracy) lub w ogóle ich nie wykonują. W trakcie prezentacji pokazane zostaną przykłady stanowiące dowód postawionej tezy, przepisy, które są naruszane lub niewykonywane we właściwy sposób oraz podmioty, które się owych naruszeń dopuszczają.

Źródło: https://portal.pti.org.pl/dane-gromadzone-w-ochronie-zdrowia-a-bezpieczenstwo-pacjentow/

Rezerwacje on-line na to wydarzenie nie są dostępne.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Data rozpoczęcia:
16/02/2023 17:30
Data zakończenia:
16/02/2023 00:00
Ustawienia wydarzenia:
mieszane
Lokalizacja wydarzenia: Biuro PTI (ul. Solec 38 lok. 103) oraz zdalny udział na platformie MS Teams
Strefa czasowa wydarzenia:
Europe/Warsaw
Kraj: Polska