cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Umiejętności cyfrowe 2023pl oraz LISTA 100’2022 – ogłoszenie listy laureatów

Data wydarzenia:

06.03.2023 12:00 - 16:00

Bilety:

0,00 zł
Rezerwuj teraz

Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce oraz Centrum Liderów Transformacji Cyfrowej UKSW zapraszają na coroczną konferencję poświęconą umiejętnościom cyfrowym.

REJESTRACJA

Podczas konferencji zostanie ogłoszona VI edycja LISTA 100 ‘2022 obejmująca 100 osób, które w wyjątkowy sposób przyczyniły się do rozwijania świadomości oraz kompetencji cyfrowych w Polsce w minionym roku.

Celem konferencji jest zapoznanie się z planowanymi działaniami podejmowanymi przez administrację  publiczną mającymi na celu podniesienie umiejętności cyfrowych obywateli, w tym z Programem Rozwoju Kompetencji Cyfrowych przyjętym do realizacji kilka dni temu, Polityce Cyfrowej Transformacji Edukacji w Polsce od 2023 roku oraz działaniom na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych obywateli w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Inicjatywy te zostaną przedstawione przez przedstawicielki rządu Panie: Małgorzatę Mikę – MFiPR, dr Katarzynę Nosalską – KPRM oraz Justynę Orłowską – KPRM/MEiN  w dyskusji panelowej prowadzonej przez dr Annę Beatę Kwiatkowską z UMK.

Konferencja będzie także okazją do zapoznania się z Centrum Liderów Transformacji Cyfrowej utworzonym na UKSW pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Szpor.

Konferencję otworzy prof. dr hab. Anna Fidelus, prorektor UKSW, a wystąpienie wprowadzające wygłosi Paweł Lewandowski – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dostępny będzie streaming z konferencji. Link zostanie podany bezpośrednio przed konferencją. Prosimy o rejestrację za pomocą formularza online.

PROGRAM SPOTKANIA
12.00 – 12.10 Otwarcie i prowadzenie spotkania: Jacek Wojnarowski – Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych/ Instytut Spraw Publicznych.
Powitania: prof. dr hab. Anna Fidelus, prorektor UKSW ds. Studenckich
i Kształcenia,
Włodzimierz Marciński – Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia.
12.10 – 12.15 Powitania – Paweł Lewandowski – Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Justyna Orłowska – Pełnomocniczka Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – Szef Centrum GovTech oraz Pełnomocniczka Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej.
12.15 – 12.30 Digital Decade – the EU policy programme 2030 – przedstawiciel Komisji Europejskiej,
Co wynika z Digital Decade dla Polski? – Piotr Mieczkowski – Dyrektor Zarządzający w
Fundacji Digital Poland.
Głosy wprowadzające do dyskusji panelowej:
12.30 – 12.40 Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji w Polsce od 2023 roku
Justyna Orłowska – Pełnomocniczka Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji
Cyfrowej.
12.40 – 12.50 Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do 2030
dr Katarzyna Nosalska – Dyrektorka Centrum Kompetencji Cyfrowych w KPRM.
12.50 – 13.00 Finansowanie rozwoju kompetencji cyfrowych obywateli w ramach finansowany w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027
Małgorzata Mika – Zastępczyni Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS) w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
13.00 – 14.00 Co dalej z umiejętnościami cyfrowymi w Polsce – dyskusja panelowa
Prowadząca:
dr Anna Beata Kwiatkowska – Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu,
członkini Rady Cyfryzacji przy KPRM, Rada Programowa SPRUC.
Uczestniczki:
Agnieszka Aleksiejczuk – Dyrektorka Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego
Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego, członkini Rady Programowej
SPRUC,
Iwona Brzózka – Złotnicka – ekspertka w zakresie edukacji cyfrowej, Prezeska
Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog, członkini Rady Programowej SPRUC,
Monika Eilmes – Kierowniczka Działu Projektów Unijnych w Fundacji ORANGE,
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska – adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego
na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, członek Rady do spraw Cyfryzacji
przy KPRM,
Małgorzata Mika – MFiPR,
dr Katarzyna Nosalska – KPRM,
Justyna Orłowska – KPRM/MEiN,
14.00 – 14.15 Centrum Liderów Transformacji Cyfrowej UKSW, misja i cele
prof. dr hab. Grażyna Szpor, Dyrektorka Centrum Liderów Transformacji Cyfrowej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
14.15 – 14.30 Przerwa kawowa
14.30 – 14.35 LISTA 100 ‘2022 w liczbach – dr Tomasz Łukawski, ekspert w Instytucie Spraw
Publicznych, członek Rady Programowej SPRUC i Kapituły LISTY 100’ 2022.
14.35 – 15.10 Ogłoszenie LISTY 100 ‘ 2022 oraz Honorowej LISTY 100
Włodzimierz Marciński – Przewodniczący Rady Programowej Porozumienia,
Przewodniczący Kapituły, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Informatycznego;
Konrad Ciesiołkiewicz – Prezes Fundacji ORANGE
Beata Chodacka – ECDL/PTI
15.10 – 15.15 Podsumowanie i zakończenie spotkania – Włodzimierz Marciński
15.15 – 16.00 Poczęstunek

Rezerwacje on-line na to wydarzenie nie są dostępne.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Rejestracja
Zasięg geograficzny: Polska
Data rozpoczęcia:
06/03/2023 12:00
Data zakończenia:
06/03/2023 16:00
Ustawienia wydarzenia:
stacjonarne
Lokalizacja wydarzenia: UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3 Auditorium Maximum Aula im. Roberta Schumana
Strefa czasowa wydarzenia:
Europe/Warsaw
Kraj: Polska