cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Cyfrowy Powiat

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie powiatów do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe. Problemy są różne – czasem to braki sprzętowe, czasem niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników. Dzięki unijnemu konkursowi „Cyfrowy Powiat” chcemy odpowiedzieć na ten problem.

Nabór: 13 lipca 2022 – 11 września 2022

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Polska
Forma finansowania:
grant
Warunki finansowania:

Powiaty otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wysokość grantu dla jednego powiatu wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna to 350 000 zł.