cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Cyfrowy Powiat

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie powiatów do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe. Problemy są różne – czasem to braki sprzętowe, czasem niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników. Dzięki unijnemu konkursowi „Cyfrowy Powiat” chcemy odpowiedzieć na ten problem.

Cel

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na zadania związane z:

 • Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
  Zakup sprzętu IT, doposażenia serwerowni, modernizacji/rozbudowy wewnętrznej sieci LAN, oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji
  e-usług oraz zdalnej pracy i nauki np. stacje robocze, skanery, podpisy kwalifikowalne, czytniki itp. oraz zakup usług chmury obliczeniowej:
  – zakup usług chmurowych, zakup usług SaaS umożliwiających zdalną pracę i wspierających realizację zadań ustawowych oraz bieżącej obsługi obywatela;
  – tworzenie środowisk zapewniających ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (np.: Disaster Recovery, backup).
 • Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych
  Zakup sprzętu IT np. laptopy, stacje robocze, monitory.
 • Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
  Zakup szkoleń stacjonarnych lub on-line w zakresie obsługi nabytego sprzętu, oprogramowania, licencji, usług edukacyjnych w zakresie pozyskanych usług chmurowych (np.: szkolenia, warsztaty), szkolenia dla urzędników z zakresucyberbezpieczeństwa.
 • Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
  W ramach kategorii obowiązkowe / obligatoryjne będzie przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST zgodnie z zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej.Ponadto dopuszcza się zakup specjalistycznego oprogramowania, zakup usług w tym zakup usług doradczych.

Nabór: 13 lipca 2022 – 11 września 2022

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Polska
Forma finansowania:
grant
Warunki finansowania:

Powiaty otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wysokość grantu dla jednego powiatu wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna to 350 000 zł.