cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Dostępność szansą na rozwój – oferta dla przedsiębiorców

Jesteś zainteresowany rozwojem swojej firmy w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami? Zgłoś się po wsparcie!

Grupa docelowa:
Forma finansowania:
Instrument finansowy
Typ pożyczki:
Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo wyniesie 100 % wartości szkoleń i doradztwa, co oznacza, że przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie nie ponoszą kosztów wkładu własnego.
Pośrednik finansowy:

• Makroregion nr 1 :województwo: kujawskopomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińskomazurskie ODiTK – Oditk@oditk.pl

• Makroregion nr 2 województwo: lubelskie, mazowieckie HRP Group Sp. z o.o. biuro@hrp.com.pl
• Makroregion nr 3 województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie Utilitia Sp. zo.o. anna.rozborska@utilitia.pl
• Makroregion nr 4 województwo: łódzkie, opolskie, śląskie Certes Sp. z o.o – kontakt@certes.pl
• Makroregion nr 5 województwo: dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie DGA S.A. projekty@dga.pl

Beneficjenci:

Projekt skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców.