cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP

Celem głównym projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej wśród 378 z 420 (210 kobiet i 210 mężczyzn) pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski, poprzez realizację usług szkoleniowych i doradczych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych w terminie od 01.07.2022 do 30.09.2023r.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Polska
Forma finansowania:
grant
Pośrednik finansowy:

Educator L.B. Centrum Kształcenia

PARP

Warunki finansowania:

Opcja I

Refundacja wydatków dotyczących opracowania analizy potrzeb rozwojowych w zakresie cyfryzacji w tym analizy potrzeb kompetencyjnych właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego

Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).

 Opcja II

Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).

 WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu to: 9 421 064,40 PLN