cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Be Digital Together – Belgia

„Be Digital Together” to inicjatywa rządu belgijskiego mająca na celu rozwiązanie problemu niewystarczającej liczby kobiet w branży ICT i STEM, występującej zarówno w Belgii, jak i w całej Unii Europejskiej. W Belgii zaledwie 19 % specjalistów w dziedzinie technologii cyfrowych to kobiety, a mniej niż 8 kobiet na każde 1000 to absolwenci kierunków STEM. Inicjatywa została podjęta przez belgijskie Ministerstwo Gospodarki przy wsparciu partnerów społecznych i agencji zatrudnienia, w tym Digital Vlandereen, Actiris, Bruxelles Formation, hub w Brukseli i wielu innych. 

Informacje ogólne i cele

Kobiety stanowią 52% populacji w Belgii, ale tylko 17 % pracuje w sektorze cyfrowym. Ta nierówność płci jest szczególnie widoczna w niektórych sektorach, które już teraz borykają się z poważnymi zakłóceniami i niedoborami i ma potencjał, by urosnąć do rangi prawdziwego problemu gospodarczego. W rzeczywistości badanie przeprowadzone przez Agoria, belgijską federację techniczną, szacuje, że do 2030 roku w Belgii będzie prawie 600 000 nieobsadzonych miejsc pracy, co spowoduje stratę około 60 miliardów euro.

Kolejne 300 000 pracowników będzie musiało zostać przekwalifikowanych do 2030 roku, aby zapobiec utracie miejsc pracy. W sumie szkody wynikające z luki w umiejętnościach cyfrowych kobiet i mężczyzn dla belgijskiego PKB do 2030 roku mogą oznaczać spadek o ponad 17%. W związku z tym jednym z głównych celów „Be Digital Together” jest promowanie rekrutacji kobiet w branży ICT lub innych sektorach wymagających pracowników z solidnymi umiejętnościami cyfrowymi. Organizacja zachęca również i wspiera przedsiębiorczość kobiet oraz oferuje repozytorium świadectw kobiet pracujących w technologii i polityce cyfrowej.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

„Be Digital Together” jest częścią 5-letniego planu opracowanego przez belgijski rząd federalny, Ministerstwo Gospodarki, partnerów z sektora prywatnego i agencje publiczne w celu promowania zawodów STEM i ICT jako ścieżek kariery dla kobiet i dziewcząt – strategia „Women in Digital”.

Celem strategii jest analiza i badanie różnic między kobietami i mężczyznami oraz ich źródeł, podnoszenie świadomości społecznej na temat znaczenia tej kwestii oraz upewnienie się, że słabsze grupy społeczne nie pozostają w tyle. „Be Digital Together” ma na celu rozwiązanie problemu 19% różnicy w wynagrodzeniach w sektorze ICT w Belgii i oferuje wsparcie za pośrednictwem platformy internetowej, która obejmuje szkolenia, warsztaty, programy podnoszenia kwalifikacji i informacje dotyczące umiejętności dla kobiet rozważających karierę w technologii.

Platforma osiąga wysokie wyniki w zakresie dostępności – jest dostępna w 4 językach (francuskim, niemieckim, holenderskim i angielskim). Repozytorium inicjatywy jest pełne istotnych, interaktywnych informacji, ze szkoleniami i zasobami dostosowanymi do wspierania rozwoju konkretnych kompetencji cyfrowych.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka, bliżej niezdefiniowane, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, duże zbiory danych, obliczenia wielkiej skali, informatyka kwantowa, oprogramowanie, opracowywanie aplikacji mobilnych, tworzenie stron internetowych, mikroelektronika, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Belgia
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2022 00:00