cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

O projekcie

Projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: 50 239 096,15 zł
Kwota dofinansowania: 49 885 951,15 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 42 218 480,45 zł
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 7 667 470,70 zł

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. Centrum Mistrzostwa Informatycznego umożliwia uczestnikom odkrywanie i rozwój talentów uczniowskich, szczególnie w zakresie informatycznym, nastawionym na rozwiązywanie problemów. Między innymi poprzez start w zawodach algotymicznych i projektowych, co może dodatkowo motywować uczniów i uczennice do rozwijania swoich zainteresowań i talentów

Co daje udział w projekcie

Grant finansowy na realizację celów projektu (podniesienie własnych kompetencji cyfrowych oraz aktywizację młodzieży uzdolnionej informatycznie w ramach kół informatycznych)

Każdy grantobiorca uczestniczy w dwusemestralnym, certyfikowanym kursie prowadzonym na jednej z 5 najlepszych uczelni technicznych w kraju przygotowującym do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania.

Razem z grantem uczestnik otrzymuje wsparcie w jego rozliczeniu.

Każdy uczestnik ma możliwość uczestnictwa w profesjonalnych wykładach online organizowanych przez wykwalifikowaną kadrę: trenerów i trenerki, ekspertów i ekspertki.

Każdy uczestnik po odbyciu szkoleń ma zapewnioną opiekę eksperta, do którego może się zwrócić kiedy napotka problem podczas pracy z uczniami.

Realizacja grantów

Każda osoba zainteresowana może się ubiegać o maksymalnie 2 granty w ramach jednej edycji. W całym projekcie przewidujemy cztery nabory. Grant – prowadzenie kółka informatycznego – trwa 8 miesięcy.

Grant Algorytmiczny

Jeden z dwóch grantów w projekcie, o który może ubiegać się Grantobiorca. Jest obowiązkowy – każdy Grantobiorca przystępujący do programu musi zawnioskować o ten grant. Po jego zrealizowaniu może wnioskować o grant projektowy.  Głównym celem realizacji grantu jest rozwój umiejętności rozwiązywania zagadnień praktycznych z zastosowaniem algorytmiki.

To grant rozpoczynający przygodę z Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Jest on obowiązkowy.

Co zyskujesz:

 • wsparcie finansowe,
 • możliwość podniesienia kompetencji dzięki szkoleniom i wsparciu ekspertów i ekspertek,
 • wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć dających szansę rozwijania w uczniach i uczennicach pasji oraz wiedzy, której poziom wykracza poza standardową wiedzę.

Podniesiesz wiedzę uczniów i uczennic z zakresu:

 • matematycznych podstaw algorytmiki,
 • języka programowania,
 • narzędzi programistycznych,
 • tworzenia algorytmów oraz ich analizowania, implementowania oraz testowania.

Grant Projektowy

Jeden z dwóch grantów w projekcie, o który może ubiegać się Grantobiorca. Jest fakultatywny – może wnioskować o niego Grantobiorca prowadzący wcześniej lub równolegle grant algorytmiczny. Głównym celem realizacji grantu jest podenisienie kompetencji uczniów oraz nauczycieli poprzez praktyczne poznawanie oraz stosowanie wiedzy informatycznej w realizacji konkretnych projektów oraz zadań.

Co zyskujesz:

 • poznasz narzędzia wspierające proces rozwijania zdolności algorytmicznych uczniów i uczennic,
 • otrzymasz wsparcie w realizacji konkretnych projektów i zadań.

Co zyskają Twoi uczniowie i uczennice:

 • rozwój myślenia nieszablonowego,
 • umiejętność algorytmicznego rozwiązywania problemów informatycznych,
 • rozwój ogólnych zdolności informatycznych,
 • zyskanie wiedzy opartej o najnowsze osiągnięcia z dziedziny elektroniki, mechatroniki, automatyki oraz robotyki.

Szkolenia

Każdy grantobiorca uczestniczy w 2 semestralnym, certyfikowanym kursie (288 h – 6 spotkań stacjonarnych, 12 e-learning ) prowadzonym na jednej z 5 najlepszych uczelni technicznych w kraju (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska) przygotowującym do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania.

Kurs w zdecydowanej większości ( 210 h) poświęcony jest zagadnieniom algorytmiki wraz z niezbędnymi uzupełnieniami z dziedzin pokrewnych, głównie matematyki dyskretnej. Zdobyta wiedza pozwala uczestnikom kursu na prowadzenie kółek informatycznych dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, przygotowując uczestników do rywalizacji na poziomie mistrzowskim.

Wsparcie

Każdy grantobiorca otrzymuje zestawy edukacyjne do kształcenia z wykorzystaniem programowalnych systemów robotycznych. Zestawy te są dostosowane do wieku uczniów z jakimi pracuje Grantobiorca. Dodatkowo dzięki udziałowi w grantach projektowych (aplikacyjnych) grantobiorcy zdobywają wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem mikrokontrolerów.

Korzyści dla uczniów

Dzięki udziałowi w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach kół informatycznych mają nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów ale również szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w zawodach algorytmicznych i projektowych.

Zawody organizowane dla zespołów, będą miały charakter lokalny (on-line) z uwzględnieniem uczestnictwa w kolejnych etapach konkursów, począwszy od regionalnego po najwyższe rangą zawody ogólnopolskie, organizowane przez Politechnikę Łódzką.

Wybrane efekty

Centrum Mistrzostwa Informatycznego na Dniach Otwartych Funduszy Europejskich

W piątek 10.05.2019 w Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej odbyły się zajęcia z algorytmiki i robotyki dla dzieci i młodzieży, na których mogli między innymi rozwinąć myślenie logiczne i kreatywne. Udostępniono im również do zwiedzania serwerownię Centrum Technologii Informatycznych. Ogromną ciekawość dzieci wzbudziła prezentacja łazików marsjańskich, bolidów i dronów zaprojektowanych przez uczestników Kół Naukowych Politechniki Łódzkiej.

Na spotkaniu przyszli uczestnicy programu dowiedzieli się co daje uczestnictwo w CMI, jak będą wyglądały szkolenia, jak wypełnić wniosek grantowy, na co można przeznaczyć grant. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowanie nauczycieli, którzy chcą poprowadzić koła naukowe z informatyki.

W Warszawie stoisko CMI było częścią miasteczka DOFE, które 10-11.05.2019 usytuowano przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego promowany był na specjalnie przygotowanym stoisku oraz poprzez preznetację na scenie głównej. Na stoisku można było porozmawiać z partnerami, o tym jak wygląda udział w CMI, co dzięki niemu można zyskać. Przyszli uczestnicy projektu otrzymali odpowiedź na każde nurtujące ich pytanie.

Odwiedzający stoisko mieli również okazję poznać prawdziwie mistrzowskie projekty uczniów z Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego i Centrum Kształcenia Praktycznego.

Zaprogramowana Małopolska

Od 20 maja do 14 czerwca 2019 w Krakowie trwał Małopolski Festiwal Programowania „Małopolska Koduje”, który miał na celu promocję działań związanych z nauczaniem programowania. Jego odbiorcami byli małopolscy uczniowie, nauczyciele i rodzice. Wydarzenie to przede wszystkim moc atrakcji dla małych i dużych koderów: zajęcia z programowania i robotyki, wykłady, spotkania z programistami, pokazy druku 3D i wiele innych.

Edycja Festiwalu odbywała się pod hasłem: “W czym zastąpią nas roboty i sztuczna inteligencja”. Organizatorzy zwrócili uwagę na potencjał sztucznej inteligencji i robotów jako technologii przyszłości, która coraz prężniej wkracza w szerokie obszary życia człowieka. W sposób szczególny promując technologię sztucznej inteligencji i szerzej mechatronikę w edukacji, pokazując jednocześnie, że jest to obszar dla kooperacji świata edukacji, nauki oraz biznesu. Dlatego w ramach Festiwalu 31 maja odbyła się konferencja naukowa “W czym zastąpią nas roboty i sztuczna inteligencja – fakty i mity”.

Konferencja to wyjątkowe spotkanie i przestrzeń do debaty na temat możliwości wykorzystania AI oraz robotów w edukacji, nauce i biznesie w zakresie kreowania przyszłości edukacyjnej uczniów i studentów oraz rynku pracy.

Podczas konferencji przedstawiona została idea CMI w wystąpieniu Beaty Chodackiej z AGH, która w wykładzie Nauczyciel informatyki mistrzem – Centrum Mistrzostwa Informatycznego zaprezentowała jak ważnym i potrzebnym a jednocześnie niezwykle ciekawym projektem w dobie sztucznej inteligencji i postępującej cyfryzacji jest CMI.

Więcej informacji na stronie http://malopolskakoduje.pl/

Szkolenia z platformy e-lerningowej Moodle na Politechnice Łódzkiej

We wrześniu rozpoczęły się szkolenia dla grantobiorców Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Zanim jednak to nastąpi, w cyklu szkoleń organizowanych przez Politechnikę Łódzką biorą udział przedstawiciele każdego z partnerów CMI: Politechniki Łódzkiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Wrocławskiej i Akademii Górniczo Hutniczej.

Dwudniowe szkolenia w jednym z trzech wybranych przez uczestników terminów odbyły się w Centrum E-learningu Politechniki Łódzkiej od 18 do 26 lipca 2019 r. Obejmowały naukę działania i obsługi platformy e-lerningowej Moodle – podstawowego narzędzia do realizacji kursów online w CMI.

Uczestnicy kursu zdobywając komplementarną wiedzę, zapewnią profesjonalną pomoc grantobiorcom w poruszaniu się po platformie w trakcie realizacji grantu.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego na OSEregio

We wrześniu i październiku 2019 r. Centrum Mistrzostwa Informatycznego wzięło udział w cyklu konferencji OSEregio, zorganizowanych przez NASK. W Ostrołęce, Policach, Białej Podlaskiej i Białymstoku odbyły się spotkania będące okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami lokalnych szkół, kuratoriów, bibliotek. Tworzące płaszczyznę do nawiązywania współpracy, inspirujące środowisko, w którym każdy ma możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia.

Podczas konferencji omawiano korzyści jakie niesie dla systemu edukacyjnego wdrażany system Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Projekt w swoim podstawowym założeniu ma zapewnić szkołom dostęp do szybkiego Internetu opartego na technologii światłowodowej oraz system bezpieczeństwa i treści edukacyjne, które będą wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

Zaproszeni goście wzięli udział w debacie panelowej „Uczeń w cyfrowym świecie”, gdzie poruszano kwestie z związane zarówno z szansami jakie daje internet i nowe technologie, ale również z zagrożeniami jakie ze sobą niesie. Uczestnicy konferencji mogli też wziąć udział w dwóch wybranych przez siebie warsztatach.

 1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online
 2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
 3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
 4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?
  czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreślić).

Centrum Mistrzostwa Informatycznego prowadziło ostatni z warsztatów. Konferencja była doskonałą okazją do spotkania z potencjalnymi przyszłymi grantobiorcami oraz dyrektorami szkół. Na stoisku CMI każdy uczestnik konferencji otrzymał informacje o projekcie, warunkach rekrutacji, szczegółach udziału.

Grantobiorcy CMI na Targach BETT

Targi Bett odbywające się w dniach  22-25.01.2020 w Londynie, to największe targi edukacyjno-technologiczne w Europie, w których wystawcami jest ponad 800 firm, wśród których jest wielu liderów branży EduTech oraz ponad 100 startupów. Gośćmi imprezy jest ponad 30.000 osób z prawie 150 krajów. Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć grantobiorców Centrum Mistrzostwa Informatycznego – pragnących rozwijać swoje zainteresowania i realizować pasje. 

Misją Bett jest tworzenie lepszej przyszłości poprzez transformację edukacji. Łączenie ludzi, pomysłów, praktyk i technologii, aby nauczyciele i uczniowie mogli w pełni wykorzystać swój potencjał. Targi Bett, to miejsce inspirujących spotkań, ciekawych wykładów, pokazów i warsztatów, treści z których można później wykorzystać podczas zajęć z uczniami.

CMI to nie tylko prowadzenie kółek dla uczniów, szkolenia na uczelniach, to również grant, który można wykorzystać na samodoskonalenie i realizację zainteresowań związanych z informatyką. Niektórzy grantobiorcy zdecydowali się na wykorzystanie go między innymi na udział w tym inspirującym wydarzeniu.

Webinaria CMI dostępne nie tylko dla Grantobiorców

Wychodząc na przeciw nowym potrzebom Grantobiorców rodzącym się w sytuacji jaką mamy, kiedy to nie możemy się spotkać osobiście, a nadal chcemy przekazywać wartościowe treści, CMI zorganizowało cykl webinariów, podczas których Grantobiorcy poznali nowe zagadnienia, oraz utrwalili wiedzę zdobytą już podczas innych zajęć. Webinaria zostały przygotowane i udostępnione tak, aby mogli w nich wziąć nie tylko grantobiorcy, ale również uczniowie, przyszli Grantobiorcy oraz wszyscy zainteresowani.

Pierwsze webinarium Programowanie dynamiczne odbyło się 24.03.2020 r. i poprowadził je dr Andrzej Dyrek z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Kolejne dwa 26.03 i 02.04 2020 r. poprowadził Krzysztof Jaworski ze Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog i będą one dotyczyły kolejno projektowania aplikacji mobilnych i ciekawych projektów wykonanych w języku Scratch.

Startuje LIGA algorytmiczna dla kół CMI

Już od 7 grudnia 2020 r. uczennice i uczniowie kółek CMI będą mogli zmierzyć się z zadaniami algorytmicznymi w ramach LIGI algorytmicznej. To świetna szansa, żeby poprzez współzawodnictwo, ale przede wszystkim pracę w grupie, (ponieważ w konkursie biorą udział zespoły), sprawdzić w praktyce wiedzę zdobytą na kółkach CMI, zmierzyć się z zawodnikami z innych kółek CMI, ale również zintegrować z kolegami i koleżankami z zespołu. Przede wszystkim jednak LIGA jest doskonałym praktycznym przygotowaniem do Zawodów Algorytmicznych CMI, Olimpiady Informatycznej oraz innych konkursów algorytmicznych i informatycznych.

Uczniowie współzawodniczyli na 3 poziomach, w zależności od zaawansowania:

 • Poziom A – Skrzaty – to zadania dla uczniów ze szkół podstawowych, klasy IV-VIII. Dedykowanym do rozwiązywania zadań językiem na tym etapie był to język Scratch.
 • Poziom B – Gnomy – to zadania na poziomie średniozaawansowanym dla uczniów ze szkół podstawowych, klasy IV-VIII i I klasy szkoły ponadpodstawowej. Zadania można rozwiązywać w języku Python lub C++.
 • Poziom C – Gremliny – to zadania na poziomie zaawansowanym dla wszystkich uczniów, szczególnie ze szkół ponadpodstawowych. Zadania można rozwiązywać w języku Python lub C++.

LIGA będzie odbywała się w ośmiu rundach w trybie on-line. Każda runda trwała 4 tygodnie. Przez 2 tygodnie uczniowie rozwiązywali jedno zadanie wybrane z danej kategorii, które zostało ocenione w ciągu kolejnych dwóch tygodni.

Wykadruj Programowanie – projekt dla uczestników CMI

Algorytmika i programowanie dwa nieodzowne elementy Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Im poświęcone są koła informatyczne prowadzone przez grantobiorców. Uczniowie rozwijają dzięki nim swoje zainteresowania i pasje związane z tymi właśnie dwoma dziedzinami. Bardzo nam zależy, aby zajęcia w CMI były jak najciekawsze i rozwijały kreatywność dzieci i młodzieży. Ta ważna jest nie tylko w programowaniu, ale również w wielu innych aspektach życia. Aby kreatywność wyzwolić i pobudzić zorganizowaliśmy mini projekt pod nazwą „Wykadruj Programowanie”. Mogli w nim wziąć udział wszyscy chętni uczestnicy kółek CMI. Jedynym zadaniem było pokazanie swojego wyobrażenia o tym czym jest programowanie i przedstawienie odpowiedzi za pomocą dowolnej techniki graficznej (zdjęcia, grafiki, komiksu, slajdu prezentacji, animacji, etc.). Prace mogły przedstawiać przestrzeń, technologie, narzędzia, ale też rzeczy i obrazy luźno ze sobą połączone, wynikające z osobistego i autorskiego postrzegania miejsca i roli programowania w życiu.

Nagrodami w projekcie są subskrypcje programu Adobe Photoshop, które uczniowie dostali dzięki uprzejmości Barbary Halskiej – przedstawicielki Rady Programowej Centrum Mistrzostwa Informatycznego i szkoły, w której prowadzi zajęcia na co dzień – Zespołu Szkół nr 6 im. Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu – Zdroju oraz IT Media – partnera Adobe.

W projekcie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a każda z nadesłanych przez nich pracy prac była zupełnie inna. Były wśród nich takie, które miały formę prezentacji w Power Point, kolaży zdjęć i tekstów, rysunków wykonanych kredkami, flamastrami. Były też prace z wykorzystaniem memów oraz wykorzystująca klocki Lego. Niektóre były abstrakcyjne i metaforyczne, inne przedstawiały konkretne aspekty związane z programowaniem. Uczniowie zaprezentowali ogromną różnorodność podejścia do programowania. A czym dla uczestników jest programowanie? Z czym im się kojarzy? Odpowiedzi i skojarzenia też były bardzo różne. Dla niektórych programowanie – to pisanie kodu, różne języki programowania, dla innych jest przede wszystkim tym co otwiera drogę w przyszłość, a dzięki jego znajomości można liczyć na lepsze zarobki i większe możliwości rozwoju. Dla innych to przede wszystkim hobby i świetna zabawa, sposób na nudę i kreatywny styl myślenia.

Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie otrzymali licencje programu Adobe Photoshop, dzięki którym będą mogli rozwijać swoją kreatywność. Może przy jego wykorzystaniu swoje prace zechcą raz jeszcze zaprojektować w profesjonalnym programie graficznym. Oprócz licencji, specjalnie dla uczestników projektu, w kwietniu zostały zorganizowane spotkania dotyczące wykorzystania Adobe Photoshop jako narzędzia codziennej pracy oraz myślenia wizualnego.

II zawody projektowe CMI

W dniach 22 marca – 04 kwietnia 2022 r. odbył się ETAP LOKALNY II Ogólnopolskich Zawodów Projektowych „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”

Uczniowie wzięli udział w jednej z trzech kategorii:

 • Miniboty – dla uczniów szkół podstawowych z klas IV – VI
 • Raptory – dla uczniów z klas VII – VIII szkół podstawowych
 • Predatory – dla uczniów szkoły ponadpodstawowej

Zawody projektowe odbędą się na trzech etapach:

 • Etap lokalny, zdalny/on-line (nadzorowany przez Grantobiorcę)
 • Etap regionalny, stacjonarny (organizowany przez Uczelnie Partnerskie projektu CMI)
 • Etap ogólnokrajowy, stacjonarny – finał (organizowany przez Partnera Wiodącego – Politechnikę Łódzką).

Bezpłatne warsztaty „Lego Robotics Programming” w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Lego Robotics Programming – to warsztaty z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych Lego Mindstorms EV3, podczas których młodzież musiała zbudować własnego robota oraz zaprogramować go!

Celem warsztatów jest podnoszenie kompetencji cyfrowych młodzieży, a same warsztaty to idealny czas dla miłośników majsterkowania, mechaniki i programowania. Uczestnicy warsztatów będą mieli do rozwiązania problem tzn. pojazdu autonomicznego.

Na warsztaty zapraszono uczniów klas 4-8 szkół podstawowych.

Termin: 7 października 2022 r. godz. 12.30-14.00 oraz 14.10-15.40

Miejsce:

Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (I 25)
ul. Stefanowskiego 22,
90-537 Łódź

Liczba miejsc: 60 (2 grupy po 30 uczestników)

Mapa Szkół CMI

Vlogi CMI

Arduino Wstęp

Wstęp do Arduino przygotowany w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego.
W materiale znajdziesz odpowiedzi na pytania: Jakie są podstawowe komponenty do stworzenia układu za pomocą płytki stykowej? Jakie są dwa podstawowe połączenia elektryczne w płytce stykowej?
Przedstawione zostanie również środowisko symulacyjne Tinkercad.
Materiał został przygotowany przez Politechnikę Łódzką.

Superkomputer Prometeusz

Jaką mocą dysponuje współczesny Prometeusz? 🧐 😉 Zabieramy Was na wizytę do Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet.
Specjaliści AGH opowiedzą o superkomputerach umożliwiających skrócenie czasu wykonywania obliczeń z setek lat nawet do kilku dni :O W jakich dziedzinach naukowych wykorzystywane są superkomputery? Co odróżnia superkomputery od połączonych ze sobą komputerów czy laptopów?
Materiał został przygotowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie

Roboty humanoidalne

Materiał został przygotowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Arduino – Prawa obwodów elektrycznych

Materiał został przygotowany przez Politechnikę Łódzką.

Arduino – Dioda LED i schematy elektryczne PJM

Materiał został przygotowany przez Politechnikę Łódzką.

CMI w AGH Pasjonaci informatyki

Materiał został przygotowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

CMI w AGH w czasie pandemii

Materiał został przygotowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Samochody autonomiczne

Materiał został przygotowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie

Sztuczna Inteligencja cz. 1

Materiał został przygotowany przez Politechnikę Wrocławską.

Sztuczna Inteligencja cz. 2

Materiał został przygotowany przez Politechnikę Wrocławską.

Sztuczna Inteligencja cz. 3

Materiał został przygotowany przez Politechnikę Wrocławską.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
11/12/2018 00:00
Data zakończenia:
31/12/2023 00:00