cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Curriculum for Teaching Basic Digital Skills to Adults – Cypr

„Curriculum for Teaching Basic Digital Skills to Adults” to otwarty zasób edukacyjny (OER) dostępny do bezpłatnego pobrania ze strony cypryjskiego Ministerstwa Edukacji, Sportu i Młodzieży. Program nauczania został opracowany w ramach działań rządowych dotyczących edukacji dorosłych na lata 2014-2020, w celu promowania podstawowych umiejętności cyfrowych u osób dorosłych.

Współfinansowany przez program Erasmus+, rozwój programu nauczania był prowadzony przez Frederick University of Cyprus, angażując szereg partnerów z całej Europy, w tym: Ljudska Univerza Ptuj w Słowenii, SOSU Østjylland (szkoła średnia w Aarhus w Danii, koncentrująca się na edukacji zawodowej), dostawca szkoleń Cebanc w Hiszpanii, organizacja EOSA w Hiszpanii oraz grecka agencja konsultingowa P-consulting.

Cele i założenia

Program został opracowany z myślą o nauczycielach dorosłych, a dokładniej o tych, którzy uczą podstawowych umiejętności cyfrowych osoby dorosłe, z niewielką lub żadną wiedzą na ten temat. Stanowi on użyteczne narzędzie dla osób zajmujących się edukacją dorosłych, niezależnie od tego, gdzie się znajdują – czy są to szkoły otwarte, instytucje edukacji dorosłych, czy centra edukacji nieformalnej i szkoleń. Może być również wykorzystywany przez nauczycieli wobec dorosłych o średnim lub wyższym poziomie umiejętności cyfrowych.

Celem cypryjskiego programu nauczania jest zaoferowanie tła, na którym można ocenić wiedzę i umiejętności dorosłych w zakresie korzystania z technologii. Ponadto daje nauczycielom informatyki konkretne metody, techniki i ćwiczenia, które mogą wykorzystać w każdym module i na każdej lekcji. Wspiera również rozwój zawodowy samych pedagogów, w tym ich wiedzę na temat konkretnych metod i technik do wykorzystania, w zależności od tematu, którego uczą.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Podczas rozwijania umiejętności cyfrowych dla dorosłych program nauczania uwzględnia potrzebę posiadania praktycznych umiejętności, które są dostosowane do indywidualnych celów edukacyjnych i rozwoju zawodowego. Kolejnym celem jest poprawa jakości życia dorosłych słuchaczy, przy jednoczesnym zwiększeniu ich umiejętności informatycznych w ramach wielu modułów: podstawowe umiejętności cyfrowe, systemy operacyjne Windows, pakiet Microsoft Office, korzystanie z Internetu, cyfrowe narzędzia do nauki, korzystanie z aplikacji mobilnych, sieci społecznościowych i innych.

Program nauczania jest odpowiedni, ma przejrzystą strukturę, którą można łatwo dostosować do potrzeb. Obejmuje 3 główne poziomy (podstawowy, średni i dobry), aby określić podstawową biegłość w zakresie umiejętności cyfrowych. Program jest również bardzo elastyczny i przystępny: każdy poziom jest podzielony na lekcje trwające nie dłużej niż 90 minut. Oznacza to, że ramy mogą być dostosowane, używane i dostępne dla różnych nauczycieli, a także powielane w innych kontekstach i regionach.

Częściowo wynika to również z szerokiej grupy docelowej, którą program obejmuje: oprócz dorosłych z niskimi, średnimi lub wysokimi umiejętnościami cyfrowymi, może on być wykorzystany do nauczania podstawowej wiedzy o ICT także różnych grup, takich jak ogólna populacja dorosłych, osoby starsze, ludzie na obszarach wiejskich i mniej połączonych, bezrobotni, nieaktywni cyfrowo, uchodźcy, imigranci i osoby ubiegające się o azyl.

Wreszcie, przydatnym źródłem jest program nauczania podstawowych umiejętności cyfrowych dla dorosłych, który jest skierowany do określonych grup społecznych, które częściej lub rzadziej są wykluczone z życia cyfrowego. Jednym z kluczowych przykładów są seniorzy i osoby starsze, w przypadku których program ten przyniósł znaczne sukcesy na Cyprze, stanowiąc podstawę nowych przepisów i wytycznych dotyczących modułów, na których nauczyciele powinni się skupić. Program nauczania silnie wspiera również rozwój umiejętności cyfrowych w systemie edukacji, uznając potrzebę podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego nauczycieli, zwłaszcza w kontekście ich złożonych ról społecznych.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane, Obsługa i użytkowanie komputerów
Technologia cyfrowa: oprogramowanie, opracowywanie aplikacji mobilnych, tworzenie stron internetowych, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Cypr, Dania, Słowenia
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2014 00:00