cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Cyfrowa droga do odbudowy i rozwoju MŚP – Bułgaria

Spotkanie przy okrągłym stole z powodzeniem zgromadziło szerokie grono zainteresowanych stron. W ramachpartnerstwa z przedstawicielami sektora prywatnego DNA Bułgaria zorganizowała dyskusję przy drzwiach zamkniętych, podczas której lokalni decydenci polityczni, przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, eksperci w dziedzinie przemysłu cyfrowego, handlu elektronicznego, przedstawiciele szkolnictwa wyższego i pośrednicy finansowi omówili możliwości i przeszkody dla cyfryzacji bułgarskich MŚP w kontekście pandemii COVID-19 i po jej zakończeniu.

Obrady okrągłego stołu dotyczyły konkretnych kwestii na szczeblu krajowym, z uwzględnieniem ogólnounijnych wyzwań i reakcji na pandemię w celu usprawnienia cyfryzacji MŚP i ich procesów.

Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej pogłębiła potrzebę cyfryzacji MŚP i zapewnienia im ochrony przed cyberatakami. Przez cały czas trwania pandemii narzędziainternetowe stały się dla wielu ratunkiem i są katalizatorem ożywienia gospodarczego.  W ciągu ostatnich dwóch lat przyjęcie technologii znacznie przyspieszyło, tworząc „akcelerację technologiczną”, która zniweczyła stare nawyki i zbudowała lepsze: umiejętności, miejsca pracy, przedsiębiorstwa. Pandemia pogłębiła również istniejące podziały, zwłaszcza w odniesieniu do naszych miejsc pracy i gospodarek. Prężne cyfrowo przedsiębiorstwa i osoby fizyczne okazały się znacznie bardziej odporne podczas pandemii, podczas gdy przedsiębiorstwa walczące o przyjęcie technologii były narażone na większe ryzyko gospodarcze.  

Główne tendencje i wyzwania związane z cyfryzacją MŚP w Bułgarii i Europie

Maksim Belitski, profesor innowacji i przedsiębiorczości, przedstawił sprawozdanie przedstawiające główne tendencje w cyfryzacji MŚP w Unii Europejskiej podczas pandemii COVID-19 i podkreślił, że narzędzia cyfrowe powinny stać się głównym priorytetem dla MŚP ze względu na potencjał MŚP w zakresie wartości dodanej w zakresie zrównoważonego rozwoju – teraz i w przyszłości.

Okrągły stół miał zasadnicze znaczenie dla określenia różnic między Bułgarią a innymi państwami członkowskimi UE pod względem poziomu cyfryzacji. Na przykład, podczas gdy handel internetowy w Europie rozwijał się, Bułgaria nadal utrzymuje się poniżej średniej UE. Istnieją również bariery specyficzne dla MŚP, utrudniające cyfryzację. Mimo że 90 % MŚP uważa, że narzędzia cyfrowe umożliwiły im kontynuowanie działalności w czasie pandemii, ponad połowa MŚP, które nie korzystają z technologii, jest prowadzona przez dyrektora generalnego w wieku powyżej 45 lat, co stanowi barierę wiekową dla cyfryzacji. Korzystanie z narzędzi cyfrowych zwiększa dochody średnio o 1,6 razy, poprawia zatrzymanie klientów o 1,4 raza i prowadzi do zatrudniania 3,3 razy więcej osób.

Czynniki decydujące o korzystaniu z narzędzi cyfrowych obejmują: dostępność informacji na temat korzystania z takich narzędzi; koszty ich wdrożenia; umiejętności cyfrowe pracowników; szybki dostęp do internetu; czas, na jaki takie instrumenty są wprowadzane. Narzędzia cyfrowe powinny być głównym priorytetem dla MŚP ze względu na ich znaczną wartość dodaną dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w czasie pandemii. Podczas okrągłego stołu omówiono środki miękkie, takie jak szkolenia, zrozumiałe informacje i dostęp do finansowania, aby pomóc MŚP w cyfryzacji, które mają zostać wprowadzone przez organy publiczne.

W końcowej części dyskusji podkreślono brak elektronicznych usług administracyjnych w Bułgarii jako główny problem w komunikacji MŚP z państwem. Skuteczna cyfryzacja MŚP wymaga skutecznej komunikacji z instytucjami państwowymi. Uczestnicy dyskusji wymienili jako kluczowe środki niezbędne do skutecznej cyfryzacji przedsiębiorstw: Zachęcanie do inwestycji na rzecz sprawnego wprowadzenia narzędzi cyfrowych w modelu biznesowym MŚP oraz 2) nabywanie umiejętności cyfrowych poprzez reformy programów nauczania

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Zapewnienie komfortowego (zamkniętego) środowiska dla otwartej i produktywnej rozmowy między przedstawicielami biznesu, rządu i środowiska akademickiego jest dobrą praktyką, którą można powielać również w innych kontekstach. 

Od czasu, gdy obrady okrągłego stołu były organizowane w bardziej prywatnym środowisku, umożliwiły MŚP i przedstawicielom otwarte dzielenie się dobrymi praktykami oraz omawianie kwestii i wyzwań oraz sposobów ich przezwyciężenia. Udana cyfryzacja MŚP jest tematem, który może być omawiany w podobnych formatach przez inne państwa członkowskie UE.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Bułgaria
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
03/06/2021 00:00