cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Cyfrowi Pionierzy – Austria

W ramach Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI), tablica wyników „Women in Digital” 2021 pokazuje, że nadal istnieje różnica między płciami w zakresie specjalistycznych umiejętności cyfrowych. Tylko około 19 % specjalistów ICT i jedna trzecia absolwentów w zawodach STEM w Europie to kobiety. Dzięki szkoleniom zorientowanym na praktykę „Cyfrowi Pionierzy” zapewniają możliwość bliższego poznania cyfrowych i technicznych dziedzin zawodowych.

Informacje ogólne i główne działania

W Unii Europejskiej tylko jeden na trzech absolwentów nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) to kobiety. Tak samo Austria wykazuje znaczne różnice między płciami w zakresie tematycznym STEM. W ciągu ostatnich 20 lat udział kobiet w kierunkach STEM wzrastał bardzo powoli i nadal wynosi mniej niż jedną czwartą wszystkich studentów.

Cyfrowi Pionierzy, we współpracy z firmami partnerskimi, oferują kobietom zainteresowanym zawodami STEM możliwość ukończenia roku cyfrowego. Jest to finansowana praktyka i płatny staż, dzięki którym kobiety mogą lepiej zrozumieć zawody przyszłości w przemyśle oraz zdobyć cenne umiejętności i doświadczenie.

Podczas 8-tygodniowego szkolenia podstawowego młode kobiety zdobywają umiejętności potrzebne do udanego startu w zawodach z dużą ilością treści cyfrowych. Następnie przez co najmniej osiem miesięcy pracują nad projektami w firmie partnerskiej, aby mogły zastosować w praktyce to, czego się nauczyły i jednocześnie poznać przemysłowe zawody cyfrowe. Absolwenci programu otrzymują krajowy dyplom od odpowiedniej firmy partnerskiej i instytucji edukacyjnej (np. Digital Campus Vorarlberg, BFI Upper Austria, BFI Tyrol) po pomyślnym przedstawieniu swojego projektu końcowego.

Oferta skierowana jest do kobiet w wieku od 17 do 27 lat, jak również do firm, które chciałyby uczestniczyć w projekcie jako partner i oferować staże.

Dlaczego jest to dobra praktyka: kompleksowa, nastawiona na praktykę i promująca biznes

Program to kompleksowe szkolenie, które obejmuje teorię i praktykę. Ze względu na niskie bariery wejścia, o staż może ubiegać się każda kobieta w wieku od 17 do 27 lat, niezależnie od wcześniejszego wykształcenia, umiejętności i aktywności. Korzyści ze stażystek czerpią również firmy.

Dzięki ośmiotygodniowemu szkoleniu podstawowemu, które muszą ukończyć uczestniczki, rozpoczynają one staż w poszczególnych firmach partnerskich z określoną wiedzą podstawową. Podczas szkolenia uczestniczki zdobywają głęboki wgląd w zawody techniczne i cyfrowe w celu rozważenia zawodów STEM jako przyszłej ścieżki kariery. W ten sposób program przeciwdziała niedoborowi wykwalifikowanych pracowników i przyczynia się do zmniejszenia luki między płciami w sektorze STEM.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Austria
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2021 00:00
Data zakończenia:
31/12/2022 00:00