cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Czechitas New Generation – Czechy

Czechitas jest organizacją non-profit stojącą za inicjatywą Czechitas – New Generation, której celem jest promowanie różnorodności w sektorze technologii informacyjnych poprzez zwiększenie liczby i udziału dziewcząt i kobiet oraz wzmocnienie kompetencji cyfrowych nowego pokolenia młodych ludzi. Uruchomiona w 2014 roku organizacja założyła centra edukacyjne i społecznościowe w ośmiu miastach. Biura regionalne skupiają się na potrzebach i wymaganiach społeczności lokalnych, mając na celu maksymalizację wpływu i zaangażowanie nowego pokolenia we wszystkich regionach Republiki Czeskiej. Czechitas oferuje również stypendia dla kobiet uczestniczących w Akademii Cyfrowej, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sieć ośrodków Czechitas w całej Republice Czeskiej umożliwia organizację wielu warsztatów i kursów na różnych poziomach zaawansowania, które koncentrują się na konkretnej umiejętności lub technologii, dając możliwość każdemu poznania świata technologii informacyjnych. Szeroki zakres działań, w tym warsztaty, wykłady, obozy letnie/szkoły, hackathony, targi, wsparcie kariery, a także krótkie kursy online na różne tematy związane z technologiami – programowanie, tworzenie stron internetowych, analityka danych, cyberbezpieczeństwo można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej. Regularnie organizowane są również kursy o dłuższym czasie trwania, takie jak 3-miesięczna Digital Academy, która daje uczestnikom możliwość przekwalifikowania się do sektora IT i uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Absolwenci programu Czechitas New Generation uczą się kodowania w różnych językach programowania, wyposażeni w umiejętności potrzebne do zrobienia kolejnego kroku w karierze. Uczniowie rozumieją również, jak tworzyć, rozwijać i testować oprogramowanie oraz doskonalą umiejętność analizy złożonych danych. Poprzez szeroki zakres działań organizowanych pod patronatem organizacji (m.in. letnie obozy IT, kursy przekwalifikowujące i edukacyjne), Czechitas ma nadzieję zainspirować wszystkich zainteresowanych nauką lub technologią, a także wzmocnić różnorodność i konkurencyjność poprzez zwiększenie puli talentów w Republice Czeskiej i poza nią.

Od momentu uruchomienia program osiągnął znaczny wpływ na swoją grupę docelową, gromadząc ponad 20 000 uczestników różnych warsztatów i działań podnoszących kwalifikacje. W 2019 roku 17 000 studentów ukończyło Czechitas New Generation. Program zaangażował również ponad 500 trenerów, wykładowców i wolontariuszy oraz rozpowszechnił swoje działania poprzez publikację setek artykułów. Inicjatywa rozwinęła się w krótkim czasie, rozszerzając się na 6 miast z dwóch pierwotnych, i ma na celu stać się największą społecznością w Czechach i najistotniejszą instytucją dla nieformalnej edukacji informatycznej w ciągu najbliższych trzech lat, kładąc większy nacisk na wszystkich dorosłych.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane, Tworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo, robotyka, chmura obliczeniowa, oprogramowanie, tworzenie stron internetowych, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Czechy
Typ finansowania: Publiczno-prywatne