cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

DigComp-CERT – Certyfikat Kompetencji Cyfrowych – Austria

DigComp-CERT jest jednym z pierwszych łatwo dostępnych, integracyjnych i kompleksowych systemów certyfikacji kompetencji cyfrowych opartych na ramach DigComp Framework. Został opracowany w 2021 roku po ponad dwóch latach iteracyjnego doskonalenia i selekcji przez Federalne Ministerstwo ds. Cyfryzacji i Lokalizacji Inwestycji Gospodarczych oraz stowarzyszenie fit4internet, a jego wydanie nastąpiło w 2022 roku.

DigComp-CERT składa się z testu online dotyczącego wiedzy cyfrowej ogólnej dla życia codziennego i pracy (fit4internet Dig-CERT), od poziomu 1 do 5, a także z indywidualnej oceny formalnych, nieformalnych lub pozaformalnych kompetencji cyfrowych odniesionych do ram DigComp.

Dostępność tych elementów (testu i oceny indywidualnej) jest ważna, ponieważ profile kompetencji cyfrowych mogą się bardzo różnić. Z jednej strony, wszyscy obywatele potrzebują ogólnej wiedzy i umiejętności cyfrowych zdefiniowanych w fit4internet Dig-CERT, aby pewnie poruszać się w codziennym życiu i pracy z wykorzystaniem usług cyfrowych. Z drugiej strony, indywidualna ocena kompetencji cyfrowych (która nie jest obowiązkowa) daje obywatelom możliwość wykazania, w jakim obszarze i w jakim stopniu zdobyli konkretną wiedzę i kompetencje cyfrowe.

Ten integracyjny system certyfikacji jest dostępny dla każdego obywatela Austrii, który chce samodzielnie poświadczyć swoje kompetencje cyfrowe, już od 15 roku życia.

Jest on równie odpowiedni dla:

  • osób, które mają niski poziom umiejętności cyfrowych i chcą to zmienić,
  • osób w każdym wieku i na każdym stanowisku zawodowym, które chcą wiedzieć, na jakim etapie są ich umiejętności cyfrowe,
  • osób, które chcą poświadczyć swoje umiejętności cyfrowe (np. przy ubieganiu się o pracę),
  • każdego, kto jest zainteresowany ciągłym poszerzaniem własnych kompetencji cyfrowych,
  • menedżerowie HR, którzy chcą być prowadzeni przez ramy dla (dalszego) rozwoju kompetencji cyfrowych swoich pracowników, organizacje, które chcą prezentować kompetencje cyfrowe swoich pracowników wewnętrznie i zewnętrznie w ustandaryzowany sposób.

W 2021 roku na platformie DigComp-CERT zarejestrowało się ponad 800 osób, wydano ponad 200 certyfikatów. W 2022 roku celem projektu jest optymalizacja i upowszechnienie DigComp-CERT oraz dalszy rozwój i zarządzanie elementami DigComp.

System DigComp-CERT jest nie tylko oparty na ramach DigComp Framework, ale również kompatybilny z EQF/NQR i opracowany zgodnie z rozwojem na poziomie Unii Europejskiej (EDCI/Europass itp.), dlatego może być stosowany w każdym innym kraju europejskim.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Austria
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
30/05/2021 00:00
Data zakończenia:
31/12/2022 00:00