cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

DigiEduHack – Unia Europejska

DigiEduHack to inicjatywa Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) w ramach planu działań Komisji Europejskiej w dziedzinie edukacji cyfrowej, prowadzona przez EIT Climate-KIC i koordynowana przez Uniwersytet Aalto w Finlandii, wspierana przez inne ministerstwa i instytucje publiczne. Celem inicjatywy jest ponowne zdefiniowanie nauki poprzez edukację nieformalną i zawodową z silnym naciskiem na technologie cyfrowe i umiejętności. DigiEduHack jest serią internetowych i pozainternetowych hackathonów, które odbywają się na całym świecie w ciągu dwóch dni, skupiając się na współtworzeniu przyszłości edukacji w erze cyfrowej.
Hackathony DigiEduHack organizowane są co roku w formie otwartych i darmowych wydarzeń dla wszystkich. Aby wziąć w nich udział nie jest wymagana umiejętność kodowania ani wstępna znajomość technologii. Hackathony są organizowane na wielu poziomach, oferując uczestnikom około 50 wyzwań. Proponowane wyzwania są tworzone w sposób zdecentralizowany przez instytucje edukacyjne i badawcze wszystkich szczebli, firmy, organizacje pozarządowe (NGO) i wiele innych. Wyzwania są otwarte dla każdego obywatela Europy, ale przede wszystkim skierowane są do studentów, nauczycieli, badaczy i innowatorów. W 2020 roku tematy obejmowały m.in. edukację opartą na danych, nowe technologie dla edukacji, innowacje klimatyczne, mobilność miejską i boty asystujące. 3 rozwiązania, które uzyskają najwięcej głosów publiczności, zostają ogłoszone Globalnymi Zwycięzcami, a każdy zespół otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 5000 euro, która ma stymulować przekształcenie ich innowacyjnego pomysłu w konkretne rozwiązanie rynkowe.
Wiele pomysłów i rozwiązań opracowanych podczas hakatonów zostało podkreślonych jako wpływowe, z potencjałem przyczynienia się do rozwoju umiejętności w edukacji. Hackathony koncentrują się na kluczowych tematach, takich jak nowe technologie dla edukacji, dostępność lub edukacja oparta na danych, zajmując się wszystkimi aspektami edukacji cyfrowej, uczenia się przez całe życie oraz kształcenia i szkolenia zawodowego. Dzięki takiemu podejściu, DigiEduHack tworzy wirtualne środowisko i obejmuje globalną społeczność, zaangażowaną w ciągłe i ustawiczne uczenie się.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Umiejętności osobiste i rozwój osobisty, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo, chmura obliczeniowa, oprogramowanie, opracowywanie aplikacji mobilnych, tworzenie stron internetowych, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2019 00:00