cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Digital Learning Framework (DLT) – Irlandia

Nowe Ramy Nauczania Cyfrowego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, opracowany przez Departament Edukacji i Umiejętności, został wdrożony do wszystkich szkół w Irlandii w roku szkolnym 2018 – 2019. Wdrożenie Ramy Nauczania Cyfrowego oznacza, że szkoły i nauczyciele w Irlandii mają teraz strukturę, która pozwala im określić, gdzie stoją pod względem osadzania technologii cyfrowych w nauczaniu, uczeniu się i ocenianiu, i umożliwia im dalsze postępy w tej podróży.

Informacje ogólne

Centrum Badań Edukacyjnych (ERC) zostało poproszone przez Departament Edukacji i Umiejętności o przeprowadzenie ewaluacji Ram Nauczania Cyfrowego. Ocena wykorzystuje długotrwały projekt i trwa od 2018-2022. Raport końcowy z oceny próby Ram Nauczania Cyfrowego został opublikowany 22 października 2018 r. Raport opisuje postępy, sukcesy i wyzwania, których doświadczyli pracownicy 48 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które wzięły udział w projekcie.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

  • Postrzegany ogólny poziom sukcesu procesu był wysoki: na poziomie podstawowym 75% respondentów wskazało, że był on bardzo udany, a 25% wskazało, że był umiarkowanie udany. Na poziomie ponadpodstawowym 74% stwierdziło, że był on bardzo udany, 21% umiarkowanie udany, a 5% częściowo udany.
  • Respondenci ocenili 11 aspektów realizacji programu pod względem tego, czy postrzegają je jako istotne, ważne lub mało istotne dla powodzenia programu. (Te 11 aspektów zostało opracowane na podstawie danych z grupy głównej w fazie 1).
  • Zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych większość respondentów (58-84%) oceniła wszystkie elementy jako istotne. Wyniki pokazują, że aby program RNC mógł być z powodzeniem realizowany, konieczne są różne warunki i wsparcie (wsparcie PDST; planowanie i przywództwo ze strony dyrekcji szkoły; możliwość dyskusji, współpracy i rozwoju zawodowego; zaangażowanie pracowników szkoły).
Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Kształcenie, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Irlandia
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
04/09/2018 00:00
Data zakończenia:
03/06/2019 00:00