cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Digital Learning Hub – Luksemburg

Digital Learning Hub (DLH) organizuje szkolenia w dziedzinie IT (kodowanie, cyberbezpieczeństwo, blockchain, design thinking) i oferuje alternatywną pedagogikę do tradycyjnej szkoły.

DLH jest miejscem spotkań dla uczących się i profesjonalistów i zapewnia odpowiednią infrastrukturę, aby wspierać kreatywność, współpracę rówieśniczą i międzynarodową kulturę uczenia się i wymiany, w kontekście ciągłego rozwoju zawodowego.

Inicjatywa ta odnosi się do 4 filarów Umiejętności Cyfrowych, ponieważ jest otwarta dla wszystkich osób w wieku dorosłym, które chcą uzyskać zaawansowane wykształcenie w specjalnościach oferowanych w różnych jednostkach szkoleniowych. Nie ma specjalnych wymagań wstępnych ani wymaganych kwalifikacji czy stopni naukowych.

DLH gromadzi różnych interesariuszy, otrzymuje silne wsparcie i długoterminowe inwestycje (pomieszczenia, sprzęt, personel, wykonawcy, itp.) wykonane przez Ministerstwo Edukacji i wielu innych partnerów, w tym: École 42, która oferuje szerokie i kompleksowe szkolenie w zakresie programowania, WIDE, które zapewniło zajęcia z kodowania i rozwoju sieci dla młodzieży i dorosłych, D-School, model z Uniwersytetu Stanforda, który pozwala grupom studentów uczyć się projektowania rozwiązań złożonych problemów, Luxembourg Blockchain Lab, inicjatywa Infrachain, LHoFT, LIST, SnT i Letzblock, SECURITYMADEIN.LU, agencja, która przyczynia się do niezawodności luksemburskiej gospodarki, dostarczając wiedzę specjalistyczną i obszerne rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa dla przedsiębiorstw.

Oprócz katalogu kursów, dla pracodawców, którzy rozważają wysłanie swoich pracowników na szkolenie zawodowe, DLH oferuje możliwość stworzenia niestandardowych szkoleń zgodnie z ich potrzebami. DLH opiera się na szerokiej sieci zewnętrznych ekspertów i kursów szkoleniowych, a jednocześnie posiada centralny zespół, który zarządza katalogiem szkoleń.

Inicjatywa ta została dopiero uruchomiona, ale ma ambicję stać się głównym ośrodkiem szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych w Luksemburgu z 1000 osób dorosłych przeszkolonych rocznie.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Luksemburg
Typ finansowania: Publiczne