cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Digital Opportunity Traineeships – Unia Europejska

Finansowane przez Komisję Europejską Digital Opportunity Traineeships to inicjatywa szkoleniowa, która działa jako pomost pomiędzy studentami i cyfrowymi talentami z jednej strony, a firmami i potencjalnymi pracodawcami z drugiej. Ostatecznym celem inicjatywy jest połączenie firm z kandydatami o kompetencjach cyfrowych, a to przekłada się na praktycznie każdy sektor w Unii. Bezpośrednie doświadczenie technologiczne jest obecnie potrzebne w takich dziedzinach techniki jak cyberbezpieczeństwo, uczenie maszynowe, big data i inne. Te wschodzące technologie są coraz bardziej zintegrowane w różnych sektorach: od produkcji i rolnictwa, po usługi zdrowotne i finansowe.  Uczestnicy mogą również zdecydować się na zapisanie się na staże z naciskiem na projektowanie i rozwój stron internetowych lub oprogramowanie, aby zwiększyć swoje umiejętności cyfrowe w kontekście biznesowym.

Siła robocza znająca się na komputerach jest niezbędna do utrzymania globalnej konkurencyjności Europy w szybko zmieniającym się świecie

Staże Digital Opportunity zostały uruchomione w 2018 r. pod patronatem programu Erasmus+ i otrzymały finansowanie z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020. Inicjatywa ma na celu rozwiązanie problemu wysokiego poziomu bezrobocia wśród młodzieży poprzez wypełnienie braków w umiejętnościach między siłą roboczą a rekruterami oraz połączenie studentów z potencjalnymi pracodawcami za granicą. Jednocześnie inicjatywa wspiera również biznes i MŚP, które często doświadczają ograniczeń czasowych i zasobów oraz zmagają się ze znalezieniem pracowników kompetentnych cyfrowo. Celem Digital Opportunity Traineeships ma na celu zainspirowanie studentów i absolwentów wszystkich dyscyplin, nie tylko tych ukierunkowanych na technologię, do podjęcia staży w celu wzmocnienia ich kompetencji cyfrowych, zwiększenia perspektyw zatrudnienia i zapewnienia im możliwości zdobycia cennego doświadczenia za granicą. Staże mogą być również połączone z okresem studiów za granicą i mogą trwać od 2 do 12 miesięcy. W przypadku bardziej intensywnych kierunków, takich jak architektura czy medycyna, staże mogą być przedłużone do 24 miesięcy.

Kto może ubiegać się o DOT-y?

Aby kwalifikować się do udziału w stażach Digital Opportunity, należy być świeżo upieczonym absolwentem, mieszkającym w jednym z krajów programu Erasmus+, lub studentem, uczestniczącym w działaniach związanych z mobilnością w ramach szkolnictwa wyższego. Więcej informacji i warunków kwalifikujących można znaleźć na lokalnych uczelniach uczestniczących w programie. Stażyści otrzymują wsparcie finansowe, średnio około 500 euro miesięcznie, przy czym dokładna kwota zależy od kraju pobytu. Granty są zazwyczaj zarządzane przez poszczególne uniwersytety i nie wymagają finansowania ze strony firm (firmy mają możliwość uzupełnienia grantów).

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Inicjatywa Digital Opportunity Traineeships jest dobrą praktyką nie tylko ze względu na jej sukces we wspieraniu rozwoju zaawansowanych umiejętności cyfrowych, ale także w związku z jej silnym powiązaniem z ułatwianiem perspektyw zatrudnienia. Ma ona szeroki zasięg: platforma oferuje studentom sposób na zlokalizowanie odpowiednich staży za granicą, nie tylko ograniczonych do konkretnych technologii wschodzących, ale także do powiązanych obszarów ICT, takich jak marketing cyfrowy lub ogólne umiejętności informatyczne. Od stycznia 2021 r. platforma zestawia ponad 180 możliwości w całej Europie, zarówno online, jak i twarzą w twarz. Programowi udało się również zbudować silną bazę odpowiednich i aktywnych interesariuszy z ponad 30 krajów. Digital Opportunity Traineeships jest inicjatywą skalowalną w kontekście docelowej grupy studentów i oferuje łatwą do przeszukiwania i nawigacji bazę danych.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Kształcenie, bliżej niezdefiniowane, Zarządzanie i administracja, Marketing i reklama, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, internet rzeczy, duże zbiory danych, łańcuch bloków, robotyka, rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna, obliczenia wielkiej skali, uczenie maszynowe, chmura obliczeniowa, 5G, telekomunikacja, Wi-Fi, informatyka kwantowa, oprogramowanie, opracowywanie aplikacji mobilnych, tworzenie stron internetowych, mikroelektronika, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Typ finansowania: Publiczno-prywatne