cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Digital Skills Accelerator – Unia Europejska

Digital Skills Accelerator ma na celu zidentyfikowanie umiejętności cyfrowych studentów, które powinny być traktowane priorytetowo poprzez narzędzie samooceny oparte na ramie kompetencji cyfrowych Komisji Europejskiej (DigComp) i jej sześciu obszarach kompetencji. Obszary te obejmują umiejętność korzystania z informacji i danych, komunikację i współpracę, tworzenie treści cyfrowych, bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów. Ponadto, poprzez zapewnienie uczniom multimedialnego środowiska edukacyjnego, w którym mogą rozwijać swoje umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), inicjatywa ma na celu rozwiązanie problemu różnic w umiejętnościach cyfrowych wśród uczniów.

Projekt Digital Skills Accelerator zwiększa umiejętności cyfrowe studentów poprzez zapewnienie szkoleń i narzędzi samooceny, dostosowanych do oceny kompetencji cyfrowych w odniesieniu do ram kompetencji cyfrowych Komisji Europejskiej (DigComp). Projekt odpowiada na zidentyfikowaną potrzebę w europejskich krajach członkowskich – potrzebę poprawy dostępu młodych ludzi do technologii i ogólnych umiejętności do pracy.  Projekt łączy narzędzie do samooceny, dostosowane do DigComp oraz otwarty kurs szkoleniowy dotyczący umiejętności cyfrowych, nazwany „The Essential Digital Skills Toolkit”.

Współfinansowane przez program Erasmus+ Unii Europejskiej zasoby i szkolenia projektu mają na celu wypełnienie konkretnej luki w umiejętnościach zidentyfikowanej w krajobrazie szkoleniowym Unii – dostęp młodych ludzi do technologii, z naciskiem na poprawę ich perspektyw zatrudnienia. Jednakże narzędzie samooceny i szkolenie mogą być wykorzystane przez każdego, kto jest zainteresowany oceną swoich kompetencji cyfrowych i osiągnięciem podstawowego zrozumienia umiejętności cyfrowych.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Umiejętności osobiste i rozwój osobisty, Umiejętności zawodowe, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
01/01/2017 00:00