cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Digital Skills Bootcamps – Malta

Digital Skills Bootcamp na Malcie to coroczna okazja do szkolenia w zakresie umiejętności, podnoszenia i zmiany kwalifikacji organizowana przez Maltańską Koalicję Narodową, Fundację eSkills Malta, która rozpoczęła się w 2019 roku, z pierwszymi dwoma Bootcampami: Summer Coding Bootcamp oraz Women in ICT Bootcamp.

W przypadku pierwszej edycji w 2019 roku inicjatywa skupiła się na sektorze edukacji, zwracając się do uczniów, nauczycieli i dziewcząt. W 2020 roku Summer Bootcamp otworzył się, aby objąć szerszą publiczność, angażując również więcej trenerów, sesji i uczestników. Ekspansja Summer Bootcamp była kontynuowana w kolejnych dwóch latach. Podczas pandemii COVID wszystkie sesje były kontynuowane wirtualnie i zdalnie. W latach 2021 i 2022, dzięki zwiększeniu finansowania przez Koalicję Narodową, działania były organizowane przez cały rok, rozszerzając dalej grupę odbiorców i obszary, a ze względu na to rozszerzenie nazwa inicjatywy zmieniła się na Annual Digital Bootcamp. Z biegiem lat inicjatywa rozszerzała się o dodatkowe działania skierowane do pracowników, ogółu obywateli oraz specjalistów z dziedziny ICT (pracowników i liderów zespołów i firm, młodzieży, dorosłych i seniorów, stażystów i pracujących itp.) Początkowe tematy szkoleń były bardziej ogólne, natomiast wraz z ewolucją inicjatywa zaczęła bardziej skupiać się na wymaganiach krajowych. W 2019 r. tematy obejmowały podstawowe i zaawansowane umiejętności związane z kodowaniem oraz umiejętności cyfrowe dla edukacji i zatrudnienia. W 2022 r. inicjatywa obejmowała 10 tematów i bardziej skupiała się na tematach związanych z Cyfrową Dekadą.

Jakość inicjatywy jest zapewniona poprzez przegląd treści kursu, szkolenia lub wydarzenia. Ponadto organizatorzy szkoleń muszą osiągnąć minimalną liczbę uczestników swoich kursów, szkoleń i wydarzeń, a uczestnicy muszą wziąć udział w 80% kursu.

Jeśli chodzi o wyniki i wpływ, w 2022 roku w Digital Bootcamp wzięło udział 16 dostawców szkoleń, którzy zorganizowali sześćdziesiąt kursów, sesji szkoleniowych i wydarzeń, osiągając ponad 320 uczestników. Na przestrzeni lat Digital Bootcamp zaangażował ponad 48 dostawców szkoleń i zorganizował ponad 136 kursów i sesji szkoleniowych, docierając do ponad 960 uczestników. Warto wspomnieć o kursie specjalnie dedykowanym nauczycielom podczas pandemii, w którym wzięło udział ponad 5 000 osób. Digital Bootcamp wpłynął również na wzrost pozycji Malty w rankingu Digital Economy and Society Index (DESI).

Trwałość inicjatywy wzrosła z biegiem lat, gdy zaczęły pojawiać się korzyści, a punkt ciężkości przesunął się na zajęcie się konkretnymi wymogami i potrzebami w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji, na poziomie krajowym i europejskim. Wpływ został doceniony przez członków Koalicji Narodowej, rząd i zainteresowane strony, co zaowocowało zwiększeniem finansowania.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, internet rzeczy, łańcuch bloków, robotyka, oprogramowanie, opracowywanie aplikacji mobilnych, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Malta
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2019 00:00