cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Digital Transformation for Inclusive Business Development – Druga Edycja – Hiszpania

Projekt Digital Transformation for Inclusive Business Development, edycja druga, ma na celu budowanie odporności w małych przedsiębiorstwach w Madrycie w najbardziej zagrożonych dzielnicach, aby rozwiązać niszczący kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19 w 2020 i 2021 roku.

W obecnym kontekście społeczno-gospodarczym ma ona poważne konsekwencje dla tej grupy. Eksperci są zgodni co do tego, że czeka nas długi okres naprawy, podczas gdy wciąż przechodzimy przez wyjątkowe okoliczności. Głębokie konsekwencje gospodarcze, społeczne i kulturowe będą nadal sprawiać kłopoty małym firmom, które będą potrzebowały ciągłego wsparcia, aby ich sklepy były bardziej odporne.

Ten projekt IE Foundation pokazuje, podobnie jak hiszpańska Agenda Cyfrowa 2025, że w hiszpańskim społeczeństwie cyfrowym istnieją braki, przez które wiele małych lub mikro firm jest wykluczonych z możliwości dostępnych dla przedsiębiorców z technologii w ekosystemie startupów. Aby wypełnić tę lukę, obecny projekt koncentruje się na wykorzystaniu istniejących narzędzi e-commerce i marketingu internetowego dla tych małych firm. Ten ambitny i innowacyjny projekt przewiduje niezbędną transformację cyfrową i inwestycje na przyszłość oraz zapewnia ciągłość tradycyjnych biznesów, zwiększając konkurencyjność poprzez ich cyfryzację.

Wartości osiągnięte dzięki projektowi:

  • W dziedzinie edukacji nowe pokolenia postrzegają zrównoważony rozwój jako krytyczną zmienną przy wyborze uczelni, projekty takie jak ten pokazują prawdziwe zaangażowanie IfS w tej dziedzinie.
  • Udział studentów MVDM oferuje im niezapomniane doświadczenie edukacyjne, które dodaje wielką wartość do programu, który im oferujemy.
  • Wzmacnia naszą markę jako liderów w szkoleniach z zakresu wykorzystania technologii w przedsiębiorstwach oraz liderów w szkoleniach dla przedsiębiorców, czyli dwóch głównych wartości Uniwersytetu IE.
  • Pozwala nam zidentyfikować nowych nauczycieli i rozwijać nowe umiejętności nauczycieli, których już mamy.
  • Będąc prywatnym uniwersytetem, istnieje możliwość bycia postrzeganym jako elitarny. Stypendia, które oferujemy, rozwiązują problem ograniczenia dostępu do szkoleń z powodów finansowych, bez względu na to, czy ograniczenie dostępu wynika również z wcześniejszego poziomu wykształcenia, czy też z tego, że nie potrafią np. mówić po angielsku. Ten projekt pokazuje, że mamy strategie pozwalające na dostosowanie i zapewnienie doskonałych szkoleń w sposób prawdziwie integracyjny.
  • Poprawia identyfikację naszych pracowników z Uniwersytetem IE i ich dumę z członkostwa.

Celem społecznym tego projektu jest budowanie odporności małych firm, które walczą o przetrwanie w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, przyspieszając ich zdolność do obsługi rozwiązań online, które wzmacniają ich model biznesowy i pozwalają generować dochody zdalnie i poprawić jakość miejsc pracy. Projekt ma również na celu zachęcenie do skorzystania w pierwszej kolejności z małych przedsiębiorstw znajdujących się w stosunkowo wrażliwych obszarach Madrytu, zachęcając w ten sposób do innowacji i pracy w tych obszarach. Ponadto projekt na pierwszym miejscu stawia przedsiębiorców o niskim wykształceniu, którzy z kolei mają niewielki dostęp do innych form wsparcia dla przedsiębiorców, lub którzy należą do grup mniejszościowych.
W końcowej fazie projektu beneficjenci są wspierani przez studentów, dzięki czemu nie tylko zapoznają zaangażowanych studentów z projektu Social Impact, ale także dają możliwość wymiany wiedzy między studentami i beneficjentami. Studenci pracowali razem z pracodawcami, aby wdrożyć i ulepszyć wszystkie wnioski wyciągnięte podczas projektu w celu poprawy strategii online. W dłuższej perspektywie celem tego projektu jest osiągnięcie większej stabilności w małych firmach i pomoc w generowaniu większej liczby miejsc pracy w przyszłości poprzez generowanie większego pozytywnego wpływu społecznego.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Technologia cyfrowa: telekomunikacja, oprogramowanie, tworzenie stron internetowych, chmura obliczeniowa
Typ inicjatywy: Lokalna
Zasięg geograficzny: Hiszpania
Typ finansowania: Prywatne
Data rozpoczęcia:
04/05/2020 00:00
Data zakończenia:
30/09/2021 00:00