cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Digitale Engel (Cyfrowe Anioły) – Niemcy

Niemiecki projekt „Digitale Engel” (Cyfrowe Anioły) został zainaugurowany w 2019 roku przez Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży z jednym głównym celem: przybliżenie seniorów o krok do cyfryzacji. Projekt jest realizowany przez Deutschland sicher im Netz. Inicjatywa rozpoczęła się w 2019 roku, z krótką przerwą z powodu pandemii COVID-19 i nadal przynosi cyfryzację prosto do miejsc, do których zwykle chodzą osoby starsze. Jest wspierany przez kilka innych ministerstw, agencji i organów publicznych w dziedzinie opieki społecznej, ICT i polityki w Niemczech.

Informacje ogólne i cele

Inicjatywa dotyczyła wyzwania, które zostało już zidentyfikowane w niemieckim krajobrazie umiejętności: brak zrozumienia technologii cyfrowych i zainteresowania nimi wśród starszych osób oraz cele, do których wykorzystują Internet: komunikacja z dziećmi i bliskimi oraz wyszukiwanie informacji w sieci.

Cyfrowe Anioły można spotkać wszędzie tam, gdzie zazwyczaj przebywają osoby starsze: na targu, czy na lokalnych spotkaniach i w klubach seniora. Inicjatywą jest mobilny autobus – Deutschland sicher im Netz e.V., który jeździ po Niemczech z cyfrowymi doradcami, którzy odpowiadają na pytania osób starszych dotyczące cyfryzacji i uczą ich konkretnych zestawów umiejętności cyfrowych. Cyfrowy Anioł uczy ludzi w sposób praktyczny i na miejscu, jak można ułatwić sobie codzienne życie za pomocą aplikacji cyfrowych. Infomobil jeździ po wszystkich regionach wiejskich w Niemczech i oferuje różne usługi: od porad dotyczących utrzymywania kontaktu z dziećmi i przyjaciółmi w sieci, po porady dotyczące przekształcenia domu w inteligentny dom, aby zmniejszyć rachunki za energię. W ofercie znajdują się również książki online oraz doraźne tematy wybrane przez mobilne zespoły ekspertów.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Wspiera nauczanie umiejętności cyfrowych poprzez ułatwianie budowania sieci pomiędzy lokalnymi podmiotami w zakresie umiejętności cyfrowych i edukacji dorosłych. Poprawia to rozpowszechnienie inicjatywy, wraz z jej trafnością i dostępnością.

Autobus mobilnego zespołu doradców – „Digitale Engel” (Cyfrowe Anioły) – objeżdża Niemcy od listopada 2019 r., krótko przerwany z powodu pandemii COVID-19. Inicjatywa odniosła sukces, zapewniając osobom starszym osobiste, dostosowane do potrzeb wsparcie na miejscu i pomogła zmniejszyć obawy związane z postrzeganą trudnością nauki pracy z technologiami cyfrowymi i podstawowym oprogramowaniem. Program staje się bardziej osobisty dzięki rozmowom 1 na 1 między seniorami a doradcami cyfrowymi.

Od rozpoczęcia działalności w 2019 roku mobilny autobus odwiedził już ponad 450 miejsc w całych Niemczech. Poprawiają również lokalną współpracę poprzez udział w kluczowych instytucjach i organach publicznych dla dobrobytu i edukacji osób starszych, takich jak Mehrgenerationenhäuser (centra wielopokoleniowe) i Seniorenbüros (agencje seniorów). Wreszcie, inicjatywa skierowana jest również do grup defaworyzowanych poprzez skupienie swoich wysiłków na obszarach wiejskich, gdzie zrozumienie kompetencji cyfrowych jest zazwyczaj niższe niż w miastach.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Obsługa i użytkowanie komputerów
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Lokalna
Zasięg geograficzny: Niemcy
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2019 00:00