cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

EIT Digital – Unia Europejska

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest niezależnym organem europejskim, który obejmuje 8 różnych społeczności innowacji na kluczowych obszarach sektorowych – takich jak rolnictwo, klimat i środowisko, technologia oraz inne kluczowe sektory i branże. Hub, odpowiedzialny za zarządzanie innowacjami w zakresie technologii cyfrowych i technologii, EIT Digital oferuje różnorodne zasoby umiejętności cyfrowych, które można znaleźć na stronie internetowej społeczności, zorganizowane w tematach zgodnie z obszarami zainteresowania EIT: Przemysł Cyfrowy, Miasta Cyfrowe, Samopoczucie Cyfrowe  Technologia Cyfrowe i Finanse Cyfrowe.

Oprócz wielu działań i wydarzeń, takich jak hackathony i nagrody, EIT Digital organizuje również EIT Digital Academy – program z czterema różnymi strukturami edukacji formalnej (Master School, Industrial Doctoral School, Summer School i Professional School). Wszystkie programy edukacyjne, niezależnie od specjalizacji, łączą rozwój zaawansowanych umiejętności cyfrowych z wiedzą z zakresu przedsiębiorczości. Studia magisterskie EIT łączą umiejętności cyfrowe w ośmiu różnych specjalizacjach. Zaangażowanie na poziomie doktorskim jest również poparte koncentracją na innowacjach i przedsiębiorczości, a także mobilnością geograficzną i dostosowaniem do innych obszarów innowacji EIT. Szkoły letnie są skierowane do profesjonalistów, magistrantów, doktorantów i innych studentów i koncentrują się na obszarach EIT Digital.

Celem EIT Digital jest osiągnięcie globalnego wpływu dzięki opracowanym w Europie rozwiązaniom w zakresie innowacji i technologii, zachęcanie do rozwoju globalnych talentów cyfrowych i umiejętności w zakresie nowych technologii oraz stworzenie piaskownicy dla innowacji i dostarczanie na rynek przełomowych rozwiązań, które mogą potencjalnie wnieść znaczący wkład w sektor, do którego są skierowane. EIT Digital wspiera również firmy, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz przedsiębiorców, aby w pełni wykorzystać wpływ transformacji cyfrowej w usługach i procesach – i umieścić je na „czele innowacji cyfrowych”.

Dzięki ogólnoeuropejskiej sieci ponad 200 organizacji, firm, MŚP, instytutów badawczych, uniwersytetów i start-upów, EIT Digital zapewnia studentom, badaczom i przedsiębiorcom środowisko do współpracy w ramach otwartej innowacji i opracowywania rozwiązań o pozytywnym wpływie. Oddziały ekosystemu EIT znajdują się w: Amsterdamie, Berlinie, Bradze, Budapeszcie, Brukseli, Eindhoven, Edynburgu, Helsinkach, Londynie, Madrycie, Milano, Monachium, Nicei, Paryżu, Rennes, Sztokholmie, Trento i San Francisco. Poprzez ARISE Europe, EIT Digital działa w krajach położonych w Europie Południowej i Południowo-Wschodniej, Europie Środkowo-Wschodniej oraz w krajach bałtyckich, aby realizować swoje działania w regionach, w których organizacja nie ma jeszcze siedziby.

Jako ogólnoeuropejska inicjatywa zapoczątkowana przez Unię Europejską, oddziaływanie EIT Digital jest rozległe i obejmuje szeroki zakres sektorów i grup społecznych. Programy i szkolenia podnoszące kwalifikacje sprzyjają jednoczesnemu rozwojowi technologii informacyjnych i umiejętności przedsiębiorczych. Absolwenci EIT Digital są dobrze postrzegani przez europejski i światowy rynek pracy i z powodzeniem zdobywają zatrudnienie. Sukces inicjatywy wzrósł: obecnie miejsca w Akademii EIT Digital są przedmiotem wysokiej konkurencji między kandydatami; organizacja udostępniła również szereg kursów za pośrednictwem Coursera, otwartych dla ogółu społeczeństwa i bezpłatnych (do audytu), zwiększając tym samym swój zasięg. Połączenie programów online i twarzą w twarz dodatkowo przyczynia się do zasięgu programu. Od 2019 roku EIT Digital skupia ponad 270 partnerów i oferuje łatwą do nawigacji stronę internetową, z przejrzystym przeglądem możliwości uczenia się i przykładami. W latach 2011-2019 prawie 3000 studentów przeszło przez programy na poziomie doktoranckim i magisterskim, a możliwości online oferowane za pośrednictwem Coursera udało się dotrzeć do dodatkowych 100 000 uczniów.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, internet rzeczy, duże zbiory danych, łańcuch bloków, robotyka, obliczenia wielkiej skali, uczenie maszynowe, chmura obliczeniowa, oprogramowanie, opracowywanie aplikacji mobilnych, tworzenie stron internetowych
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
01/01/2010 00:00