cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

eUPRAVA – Słowenia

eUPRAVA to internetowa inicjatywa rządowa rządu Słowenii, wspierana przez Ministerstwo Administracji Publicznej, która integruje kilka usług publicznych w ramach jednego portalu.

Na eUPRAVA obywatele mogą znaleźć odpowiednie, dokładne i aktualne informacje zgodnie z tematem ich zainteresowania lub wyszukiwania.

Krajowa inicjatywa zapewnia obywatelom wsparcie w następujących obszarach: 

  • Praca i emerytura: informacje na temat praw pracowników i osób poszukujących pracy, podejść i systemu emerytalnego.
  • Rodzina, dzieci, małżeństwo: prawa do małżeństwa i legalnego konkubinatu, informacje na temat uzyskania aktu urodzenia oraz dostęp do aktualnych przepisów.
  • Sprawy społeczne i zdrowie: informacje na temat zapisania się do systemu opieki zdrowotnej poprzez ubezpieczenie i finansową pomoc społeczną.
  • Edukacja i kultura: wydarzenia kulturalne i informacje o słoweńskim systemie edukacji dla rodziców, którzy chcą zapisać swoje dzieci.
  • Dokumenty tożsamości, certyfikaty i podróże: informacje o uzyskaniu lub zmianie dowodu osobistego lub paszportu, informacje o tym, czym jest certyfikat cyfrowy i jak go uzyskać, dokumenty potrzebne do uzyskania wizy, zalecenia dotyczące podróży zagranicznych.
  • Nieruchomości i środowisko: szczegóły dotyczące pozwoleń i wymogów budowlanych
  • Transport i infrastruktura: Rejestracja pojazdów, informacje na temat podejmowanych prac i napraw.
  • Podatki: wskazówki dotyczące składania deklaracji podatkowych oraz wszelkie istotne informacje finansowe.
  • Rolnictwo i żywność: rozwój rolnictwa na obszarach wiejskich, wskazówki dotyczące finansowania z Unii Europejskiej.
  • Przedsiębiorczość: informacje na temat wymogów i kontroli potrzebnych do rozpoczęcia działalności zawodowej lub biznesu.

Ten zestaw narzędzi cyfrowego rządu jest dostępny od listopada 2016 r. i zawiera informacje o wymaganiach i procedurach dotyczących świadczenia usług publicznych, ale także zapewnia dostęp do elektronicznych wniosków do różnego rodzaju usług, za które odpowiada państwo słoweńskie. Poprzez moduł eUU obywatele mogą w jednym miejscu uzyskać wgląd w swoje dane osobowe, depozyty, majątek i współpracę z państwem.

Projekt został wprowadzony jako portal kompleksowej obsługi, który ma zapewnić dostęp do usług publicznych, ułatwić obywatelom codzienne życie i umożliwić rządowi śledzenie zamówionych usług dla celów statystycznych i operacyjnych. Z ponad 200 usługami elektronicznymi i 30 państwowymi bazami danych połączonymi w czterech językach (słoweńskim, węgierskim, włoskim i angielskim), inicjatywa jest skalowalna i wspierana odpowiednią dokumentacją, aby pomóc organom rządowym w jej adaptacji i wdrożeniu w innych kontekstach.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Słowenia
Typ finansowania: Publiczne