cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

European Cyber Security Month (ECSM) – Unia Europejska

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (EMC) to wspólna inicjatywa DG CONNECT, Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii oraz ENISA, Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa. Zainicjowany po raz pierwszy w 2012 r., Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa jest dziś jedną z największych corocznych kampanii instytucjonalnych Unii. Odbywająca się przez cały miesiąc październik każdego roku inicjatywa jest wspierana przez europejskie państwa członkowskie i skupia setki partnerów, w tym rządy, uniwersytety, ośrodki analityczne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zawodowe i przedsiębiorstwa sektora prywatnego z całej Europy i nie tylko. Jej celem jest promowanie cyberbezpieczeństwa wśród obywateli i organizacji unijnych oraz dostarczanie aktualnych informacji na temat bezpieczeństwa online poprzez podnoszenie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami.

Informacje ogólne

ENISA pełni rolę „węzła” dla kampanii EMC, jeśli chodzi o uczestniczące państwa członkowskie i instytucje unijne, a także poprzez dostarczanie sugestii ekspertów, generowanie synergii i promowanie wspólnych komunikatów wśród obywateli Unii, przedsiębiorstw i administracji publicznej. Miesiąc Bezpieczeństwa Cybernetycznego gromadzi w jednym wirtualnym środowisku różnorodne wydarzenia, zasoby i szkolenia dotyczące zachowania bezpieczeństwa w sieci. Skierowana do nauczycieli strona internetowa zawiera moduły edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa haseł, tworzenia kopii zapasowych danych, ustawień prywatności oraz ochrony przed typowymi zagrożeniami internetowymi. Zasoby kursu składają się z materiałów PDF, które nauczyciele mogą zastosować w swoich klasach. Ponadto w bazie danych dotyczącej szkolnictwa wyższego zestawiono 121 programów w 24 krajach związanych z kwestiami cyberbezpieczeństwa. Inne zasoby skupiają się na promowaniu narzędzi kampanii świadomości, takich jak logo i materiały promocyjne w mediach społecznościowych. Ponadto strona internetowa dołącza informacje o wydarzeniach związanych z cyberbezpieczeństwem, również organizowanych przez innych dostawców. Co roku, przez cały miesiąc październik, w całej Europie odbywają się setki działań, w tym konferencje, warsztaty, szkolenia, webinaria, prezentacje i inne, mające na celu promowanie bezpieczeństwa cyfrowego i cyberhigieny.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

W ramach Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa udało się zaangażować różne zainteresowane strony w kampanię, poświęconą promowaniu świadomości w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego wśród obywateli i szerszego sektora edukacji. Wspiera ona 4 filary Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia, poprzez wspieranie umiejętności cyfrowych i świadomości technologicznej wszystkich obywateli, pracowników różnych sektorów, osób młodszych i studentów, a także wychowawców, nauczycieli i personelu pomocniczego. W szczególności kampania „Think before U Click” w 2020 r., koncentrująca się na oszustwach internetowych oraz bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniu z internetu w kontekście COVID-19, odniosła sukces w realizacji celu, jakim było promowanie dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym.

Od rozpoczęcia inicjatywy w 2012 r. odbyło się już ponad 525 działań w 36 krajach. Ponadto EMC posłużyło jako dobra podstawa do dalszego rozwoju wydarzeń związanych z cyberbezpieczeństwem na skalę krajową. Coroczna kampania ma również charakter zrównoważony – co osiągnięto dzięki spójnemu łączeniu funduszy unijnych i środków pochodzących z sieci partnerskich. Strona internetowa jest przyjazna dla użytkownika i dostępna dla wszystkich, ma strukturę repozytorium z możliwością wyszukiwania: obecnie znajduje się na niej ponad 20 bieżących działań na poziomie krajowym, a także około 130 materiałów podnoszących świadomość (filmy, banery, publikacje) na temat cyberbezpieczeństwa. Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa ma szeroki zasięg i wpływ: ponad 25 000 osób śledzi jego działania na Twitterze i skupia się na szerokiej grupie docelowej.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
01/01/2012 00:00