cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Europejska Nagroda za Laboratoria Umiejętności – Grecja

Laboratoria Umiejętności, opracowane przez Ministerstwo Edukacji Grecji, członka greckiej krajowej koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia, dają dzieciom możliwość odkrywania i kultywowania wielowymiarowej wiedzy, umiejętności i skłonności, aby stać się aktywnymi obywatelami w zmieniającym się środowisku z wyzwaniami związanymi z wykorzystaniem nowych technologii. Działanie to jest zgodne z Biblią cyfrowej tranformacji na lata 2020–2025, krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym transformacji cyfrowej Grecji.

Cele programów zostały określone w oparciu o tzw. umiejętności XXI wieku: umiejętności życiowe, umiejętności miękkie oraz umiejętności technologiczne i naukowe. Umiejętności obejmują krytyczne myślenie, kreatywność, współpracę, komunikację, elastyczność i zdolność adaptacji, inicjatywę, zdolności organizacyjne, empatię i umiejętności społeczne, rozwiązywanie problemów, umiejętności cyfrowe i technologiczne.

Ministerstwo Edukacji włączyło Laboratorium Umiejętności do obowiązkowego planu zajęć wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów od września 2022 r., po pilotażowym wdrożeniu w 218 szkołach w całym kraju. Jak podaje Serwis Statystyczny, uczniów, którzy mają skorzystać z tej inicjatywy jest około 1 000 000.

Program i materiał szkoleniowy Laboratoriów Umiejętności jest zgrupowany w czterech filarach tematycznych z Globalnych Wskaźników Zrównoważonego Rozwoju (środowisko, dobrobyt, bezpieczeństwo, społeczeństwo obywatelskie, nowoczesne technologie i przedsiębiorczość) i jest dostosowany do grup wiekowych.

Umiejętności cyfrowe dzieci mają możliwość być kultywowane w kilku jednostkach tematycznych, takich jak tzw. umiejętności XXI wieku (np. komunikacja cyfrowa, współpraca cyfrowa, kreatywność cyfrowa, krytyczne myślenie cyfrowe, technologia Łączonych Kompetencji Cyfrowych itp.) oraz umiejętności obywatelskie w zakresie technologii cyfrowej (E-Rząd, bezpieczne przeglądanie stron internetowych, ochrona przed uzależnieniem od technologii, itp.) Ponadto, nauczane są bardziej specjalistyczne umiejętności w zakresie technologii inżynieryjnych i informatyki (np. tworzenie i produkcja treści cyfrowych, korzystanie z nowych technologii itp.) Wreszcie umiejętności zarządzania mediami (umiejętność obsługi komputera, myślenie cyfrowe, umiejętność obsługi mediów, bezpieczeństwo w Internecie, robotyka z umiejętnościami modelowania i symulacji oraz myślenia obliczeniowego) oraz umiejętności organizacyjne i umysłowe, takie jak myślenie strategiczne, rozwiązywanie problemów i wiele innych.

Pionierski program Laboratoriów Umiejętności został opublikowany w zbiorczym wydaniu Network with Good Practices for Quality in Global Education  (GENE Award 2021 Compendium of Quality in Global Education) i może być dobrą praktyką dla innych krajów.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Umiejętności osobiste i rozwój osobisty, Kształcenie, bliżej niezdefiniowane, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: robotyka, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Grecja
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2021 00:00