cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Expertkompetens – Szwecja

Expertkompetens to program Szwedzkiej Knowledge Foundation (KK stiftelsen), której celem jest zapewnienie możliwości ciągłego rozwoju zawodowego w zakresie AI i systemów autonomicznych dla pracujących profesjonalistów. Skierowany jest do osób już pracujących w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), oferując im możliwość doskonalenia umiejętności i uaktualniania wiedzy poprzez programy uczenia się w miejscu pracy. 

Program fundacji ma na celu wspieranie przedsiębiorstw, w tym menedżerów i dyrektorów zainteresowanych dalszym podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników. Inicjatywa ta skierowana jest do specjalistów z dziedziny ICT i innych ekspertów cyfrowych, poszukujących możliwości budowania dalszych kompetencji cyfrowych. MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) z sektora cyfrowego mogą również skorzystać z inicjatywy, ponieważ programy mogą być uzupełnieniem pracy w pełnym wymiarze godzin.

Specjalizacje programowe:

  • PROMPT Profesjonalne studia magisterskie w zakresie rozwoju oprogramowania.
  • Media społecznościowe i technologie internetowe dla innowacji i wzrostu.
  • ProdEx – Ekspert w dziedzinie technologii produkcji.
  • Smarter 2.0 – Sztuczna inteligencja (AI) dla profesjonalistów.
  • Premium – Intensywny pod względem wiedzy i innowacyjny rozwój produkcji.
  • ISE – Poprawa tworzenia wartości poprzez edukację w zakresie usług.
  • Rozwój usług oparty na danych: zaawansowane szkolenia dla profesjonalistów.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Od momentu uruchomienia programu w 2016 roku Expertkompetens z powodzeniem zrealizował kilka projektów, które zyskały międzynarodowe uznanie. Wyniki inicjatywy są dobrze udokumentowane i nadają się do transferu wiedzy i replikacji w innych kontekstach. 

Program jest udany również pod względem budowania zaangażowanej społeczności wokół umiejętności cyfrowych i miejsc pracy w Szwecji: wzmacnia pracę fundacji ze środowiskiem biznesowym w Szwecji i za granicą. Expertkompetens jest również głęboko zakorzeniony w obszarze polityki uczenia się przez całe życie i wspiera ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez profesjonalistów w różnych obszarach i zainteresowaniach, a program zaoferował sposób na rozpoczęcie rozwiązywania tych problemów.

Dla profesjonalistów biorących udział w programie, korzyści są liczne: otrzymane informacje zwrotne podkreśliły pozytywny wpływ profesjonalistów z różnych firm biorących udział w kursach razem. Połączenie sektorów przemysłu uczestniczących w programie jest kolejnym silnym aspektem, który zapewnia przestrzeń do wymiany wiedzy i burzy mózgów.

Wkład Knowledge Foundation (KK stiftelsen) był kluczowy, jeśli chodzi o nakreślenie tego nowego podejścia lub formy podnoszenia kwalifikacji oraz budowanie silnej społeczności badawczej i wiedzy w tym obszarze.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dowiedz się więcej o programie szwedzkim – i o tym, co się udało – z pomocą tego filmu! Dołączono napisy w języku angielskim. 

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, internet rzeczy, duże zbiory danych, robotyka, chmura obliczeniowa, oprogramowanie, opracowywanie aplikacji mobilnych, tworzenie stron internetowych
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Szwecja
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
01/01/2016 00:00