cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Forum Italia – Włochy

Forum Italia jest inicjatywą Repubblica Digitale, krajowej inicjatywy promowanej przez Departament Transformacji Cyfrowej włoskiej Rady Ministrów, która ma na celu wspieranie umiejętności cyfrowych na wszystkich poziomach włoskiej gospodarki i społeczeństwa. Forum Italia stanowi przestrzeń do dyskusji nad pomysłami, podejściami i inicjatywami obejmującymi szeroki zakres tematów związanych z umiejętnościami i usługami cyfrowymi we Włoszech. W 2020 roku do Forum dodano nacisk na cyfrowe usługi publiczne, jako część działań podejmowanych przez rząd włoski w celu zwiększenia ilości i dostępności usług online. Ta nowa przestrzeń, która skupia wielu różnych interesariuszy z sektora publicznego i przemysłu, aktywnych w sferze cyfrowej, ma na celu poprawę ogólnej wiedzy na temat tego, jak powinny wyglądać cyfrowe usługi publiczne i jak powinny być zorganizowane.

Różne stanowiska są promowane przez włoską Krajową Koalicję na rzecz Umiejętności i Zatrudnienia i zawierają propozycje zwiększenia cyfryzacji administracji publicznej. Dodatkowo, ta nowa sekcja ma na celu nawiązanie nowej współpracy i dzielenie się możliwościami synergii pomiędzy członkami koalicji. Kanał Forum Italia skupia ponad 8000 członków, oferując możliwość współpracy między organizacjami, tworzenia sieci kontaktów i dzielenia się wiedzą. Tematy dyskusji i posty na forum obejmują zarówno dyskusje na temat dokumentów i usług publicznych, jak i konkretne rozmowy na temat kwestii technicznych związanych z platformą lub obszar poświęcony open data.

Pomimo krótkiego okresu od uruchomienia, inicjatywa osiągnęła już znaczny wpływ: zainicjowała kilka dyskusji, a opinie zewnętrznych współpracowników były jawnie pozytywne. Ponadto Koalicja zapewniła różnorodny wkład i konsultacje w celu zebrania opinii uczestników na kluczowe tematy związane z cyfryzacją, takie jak dostępność inicjatyw blockchain na poziomie krajowym, ocena agendy cyfrowej i inne. Inicjatywa jest również zrównoważona: od momentu rozpoczęcia w 2020 r. aktywnie działa na rzecz zwiększenia zaangażowania uczestników i ogólnego ekosystemu oraz oferuje stabilne i łatwe w użyciu środowisko cyfrowe, zgodne ze standardami dostępności. Nowa przestrzeń do dyskusji związanych z cyfrowymi usługami publicznymi jest częścią realizacji krajowego celu zwiększenia dostępności usług rządowych w formie cyfrowej (jak zauważono we włoskiej strategii innowacji „Italia 2025”). Forum Italia jest aktywne w szerokim zakresie tematów, np. cyberbezpieczeństwo, open data, a także konsultacje społeczne w kwestiach związanych z technologią, co przyczynia się do zasięgu i szerokiego oddziaływania organizacji.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Zarządzanie i administracja, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, duże zbiory danych, łańcuch bloków, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Włochy
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2020 00:00