cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Fundacja Edukacji IT – Start(it) – Łotwa

Fundacja Edukacji IT została założona w 2015 roku, a jej cele to promowanie wśród młodzieży szkolnej sektora technologii informacyjnej (IT) jako opcji przy wyborze przyszłego zawodu oraz zwiększenie liczby dzieci i studentów, którzy dogłębnie uczą się programowania w szkołach podstawowych, średnich i na uczelniach wyższych. Fundacja działa również na rzecz rozwoju systemu edukacji i procesów gospodarczych w skali kraju, promując sektor IT jako fundament przyszłej gospodarki, a także wspierając materialnie uczniów i studentów uczących się informatyki.

Eksperci Fundacji aktywnie śledzą zmiany w edukacji i dzięki gronu wspierających i partnerom współpracy stworzyli różnorodne materiały dydaktyczne, które są dostępne bezpłatnie dla wszystkich nauczycieli, uczniów i innych zainteresowanych.

Start(IT), BITS, Design & Technology to najbardziej znane projekty Fundacji Edukacji IT

Pierwszy projekt Fundacji Start(IT) to społeczny projekt edukacyjny, którego celem jest rozwój umiejętności cyfrowych uczniów. Start(IT) oferuje społeczeństwu możliwość bezpłatnej nauki podstaw informatyki i programowania na portalu www.startit.lv, który rocznie odwiedza średnio 60 000 unikalnych użytkowników. Na tym portalu uczniowie, studenci i nauczyciele mają dostęp do nauki informatyki i kompleksowych materiałów dydaktycznych, które zostały przetestowane w 2015 roku we współpracy z NCE w 153 łotewskich szkołach. Start(IT) regularnie organizuje kursy i wydarzenia z zakresu informatyki i programowania prowadzone przez różnych mentorów biznesowych.

Od września 2020 r. ulepszone treści nauczania będą stopniowo wprowadzane we wszystkich łotewskich szkołach zgodnie z podejściem opracowywanym w ramach projektu koordynowanego przez Krajowe Centrum Edukacji (NCE) „Kompetencyjne podejście do treści nauczania” (Skola2030). Wnioski i przykłady uzyskane podczas zatwierdzania treści informatycznych opracowanych przez Start(IT) posłużyły jako podstawa do opracowania nowej podstawy nauczania informatyki, która będzie jednym z przedmiotów sektora technologicznego i będzie nauczany we wszystkich szkołach od pierwszej klasy.

Drugi projekt Fundacji Edukacji IT, BITS (Baltic IT Society), ma na celu przyciągnięcie najzdolniejszych studentów z zagranicy do najlepszych łotewskich programów studiów informatycznych. Jest to konieczne, aby osiągnąć wymaganą przez rynek pracy liczbę 3000 absolwentów ICT rocznie, a także aby podnieść jakość studiów i ich konkurencyjność w skali globalnej.

Łotewski operator komunikacji mobilnej SIA Latvijas Mobilais Telefons (LMT) i kwartał innowacji VEFRESH widzą możliwość pomocy w przygotowaniu nauczycieli szkół średnich do nauczania przedmiotu „Projektowanie i technologie”, dlatego w grudniu 2019 roku podjęto decyzję o przystąpieniu do Fundacji Edukacji IT i opracowaniu nowego, trzeciego projektu. Przedmiot nauczania „Wzornictwo i technologie” zastąpi dotychczasowy przedmiot nauczania „Ekonomia i technologie domowe”, a szkoły będą miały szansę zaoferować go jako przedmiot fakultatywny w szkołach średnich.

Dlaczego Fundusz i jego projekty są potrzebne?

Po pierwsze, zapotrzebowanie na specjalistów IT rośnie nie tylko na Łotwie, ale także w innych częściach Europy. Aby zwiększyć liczbę informatyków na Łotwie, należy nauczać w szkołach przedmiotu informatyka, w tym programowania. Podobnie należy zmienić wyobrażenia o programowaniu i zachęcać uczniów do nauki i pracy w sektorze IT.

Po drugie, obecnie większość uczniów nie ma możliwości uczenia się programowanie. Aby uczynić tę tak przydatną na rynku pracy umiejętność jeszcze bardziej dostępną, Fundacja organizuje szkolenia dla nauczycieli, aby nauka programowania odbywała się w jak największej liczbie szkół.

Na koniec chcemy zachęcić do rozwijania umiejętności cyfrowych uczniów, studentów i każdego członka społeczeństwa łotewskiego. Nowoczesne technologie stają się wszechobecne. Dlatego z każdym dniem coraz bardziej istotne staje się ich codzienne praktykowanie nie tylko w pracy, ale i w domu.

Fundacja Edukacji IT otrzymała kilka nagród i wyróżnień:

  • W 2016 roku za wybitny wkład w edukację Start(IT) otrzymała nagrodę AmCham Latvia „Za rozwój osobisty”;
  • W 2017 roku Start(IT) otrzymał nagrodę Accenture Global Awards;
  • W 2018 roku UNESCO uznało Start(IT) za jeden z 12 najlepszych projektów edukacyjnych IT.

Fundatorami Fundacji są Accenture Latvia, Uniwersytet Techniczny w Rydze i MAK IT. Zwolennikami fundacji są Emergn, EazyBI, łotewski Mobilais Telefons (LMT), zab Reihmanis & Partneri, VEFRESH, VISMA. Partnerami Fundacji są: Narodowe Centrum Edukacji (VISC), Skola2030, Printful, Elements of AI, Riga TechGirls, Łotewskie Stowarzyszenie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (LIKTA), Uniwersytet Łotewski, Instytut Transportu i Komunikacji, Łotewskie Stowarzyszenie Nauczycieli Informatyki, państwowe I gimnazjum w Rydze, 22. szkoła średnia w Rydze, Baltic3D.eu oraz portal Skolens.lv.

Fundacja jest jednym z najbardziej udanych przykładów współpracy sektora prywatnego i publicznego, co świadczy o tym, że przedsiębiorstwa są zainteresowane wspieraniem inicjatyw fundacji, a także angażowaniem się w rozwój współczesnych treści dydaktycznych.

Śledź fundację na platformach społecznościowych Youtube, Instagram, Facebook.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, robotyka, oprogramowanie, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Łotwa
Typ finansowania: Publiczno-prywatne