cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Future is Code – Bułgaria

Future is Code to inicjatywa organizowana przez Digital National Alliance, bułgarską Narodową Koalicję na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia, wspomaganą przez zespół wolontariuszy i przy współpracy z bułgarskim Ministerstwem Edukacji i regionalnymi gminami. Ma na celu stworzenie powiązań między ekspertami z sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), specjalistami w dziedzinie technologii cyfrowych i uczniami szkół średnich w celu zwiększenia świadomości na temat perspektyw kodowania i ogólnie ICT jako ścieżki kariery. Zapoczątkowana w 2014 roku, misją Future is Code jest wniesienie bardziej przyziemnego spojrzenia na kodowanie i programowanie, rozbudzenie zainteresowania sektorem cyfrowym i przełamanie zidentyfikowanych stereotypów otaczających sektor ICT (np. umiejętności kodowania i programowania są trudne do rozwinięcia bez formalnej edukacji).

Inicjatywa ma formę jednodniowych warsztatów, podczas których specjaliści z branży ICT spędzają jeden dzień w szkole, prowadząc zajęcia w swojej dziedzinie. Główną grupą docelową są z jednej strony eksperci cyfrowi, a z drugiej uczniowie w wieku od 12 do 18 lat (niezależnie od profilu zainteresowań czy specjalizacji). Innym kierunkiem Future is Code są szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem szkół średnich specjalizujących się w naukach humanistycznych i przedmiotach niezwiązanych z matematyką, inżynierią czy naukami ścisłymi. Warsztaty mogą odbywać się również w bardziej nieformalnym otoczeniu, gdzie uczniowie mogą czuć się swobodnie zadając pytania, zgłaszając wątpliwości lub rozpoczynając bardziej osobistą rozmowę o zainteresowaniach i ambicjach z odwiedzającym ekspertem. Na stronie internetowej można znaleźć linki do inicjatywy EU Code Week, z materiałami do nauki umiejętności cyfrowych w języku bułgarskim, jak również inne materiały dostosowane do dzieci i młodzieży. Inicjatywa ma również na celu zaangażowanie rosnącego sektora biznesowego ICT w Bułgarii poprzez zachęcanie firm, przedsiębiorstw i nowo powstałych firm do wzięcia udziału w inicjatywie non-profit również poprzez wspieranie pracowników, na przykład poprzez oferowanie płatnego transportu do i ze szkoły lub wliczanie uczestnictwa w programie do dnia pracy w kontekście organizacyjnym.

Pomimo wzrostu sektora ICT w Bułgarii w ostatnich latach, brakuje wykwalifikowanych dydaktyków i nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnych i edukacji technologicznej w Bułgarii, a problem ten jest bardziej widoczny na obszarach wiejskich i w mniejszych miastach. Eksperci cyfrowi i ICT oraz profesjonaliści zainteresowani udziałem w projekcie otrzymują wskazówki i przykłady, jak zilustrować tematy technologiczne w zrozumiały sposób, w tym pomysły na zorganizowanie bardziej interaktywnego rodzaju warsztatów, na przykład poprzez zaangażowanie uczniów do pracy w programie Scratch, obejrzenie filmu na temat technologii lub poruszenie podstawowych zasad logiki języków programowania, takich jak HTML i CSS. Pilotażowa wersja projektu odbyła się w 2014 roku w ramach działań opracowanych w ramach EU Code Week i ukonstytuowała się w inicjatywie z różnymi zwolennikami z sektora prywatnego (m.in. Microsoft, SAP, HackBulgaria, Oracle) w jej różnych wersjach.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane, Tworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji
Technologia cyfrowa: oprogramowanie, tworzenie stron internetowych
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Bułgaria
Typ finansowania: Publiczne