cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

„Go Digital! Culture at your Fingertips” – Czechy, Włochy, Litwa, Polska, Szwecja, Słowenia

„Go Digital! Culture at your Fingertips” to przykład dobrych praktyk inicjatyw mających na celu pogłębianie umiejętności cyfrowych grup zmarginalizowanych i części społeczeństwa często wykluczonych ze społeczeństwa cyfrowego. Projekt był finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+ i odbywał się w 6 krajach europejskich, w okresie od 2016 do 2019 roku.

Koordynowany przez Ełckie Centrum Kultury w Polsce, finansowany przez Unie Europejską projekt skupia kilku partnerów z całej Europy, w tym szwedzki Folkuniversitetet, organizację non-profit viaindustriae we Włoszech, czeską Glafkę, Centrum Kultury Alytus na Litwie oraz Ljudska univerza Rogaška Slatina (LURS) w Słowenii.

Informacje ogólne i cele

’Go Digital! Culture at your Fingertips” to próba zaoferowania seniorom pozytywnego spojrzenia na kompetencje cyfrowe i technologię. Osoby starsze w Europie, choć w różnym stopniu, borykają się z podobnymi wyzwaniami: zmniejszonymi zasobami finansowymi, rosnącym stopniem izolacji społecznej i samotności oraz ryzykiem dalszej izolacji. W ramach projektu, Go Digital Catalogue zawierał szeroki zakres szkoleń dostosowanych do potrzeb seniorów, pomagając im rozwijać konkretne umiejętności, które pozwolą im odnaleźć się w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie. W efekcie projekt ma na celu zapewnienie szeregu działań, które mogą wspierać rozwój umiejętności cyfrowych u osób powyżej 50 roku życia, poprzez łączenie wydarzeń cyfrowych z kulturalnymi.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Interesującym aspektem projektu „Go Digital! Culture at your Fingertips” jest indywidualne podejście do efektów i celów nauczania, co doprowadziło do sukcesu projektu w postaci przełamania stereotypów dotyczących sposobów korzystania z Internetu przez osoby starsze. Wynika to po części z solidnych badań, które stanowiły podstawę projektu, a które wskazywały na powody, dla których osoby starsze korzystają z Internetu (i chcą nabyć umiejętności cyfrowe): komunikowanie się ze światem i wyszukiwanie informacji w sieci. Kursy szkoleniowe i zawartość katalogu zostały więc dobrane tak, aby odpowiedzieć na te dwie różne motywacje do podnoszenia kwalifikacji.

Inicjatywa i jej zasoby zostały opracowane w taki sposób, aby były dostępne dla każdego, niezależnie od poziomu kompetencji cyfrowych. Przez cały czas skupiano się na jakości, co oznaczało, że seniorzy byli zachęcani do dalszego rozwijania swojej ciekawości poprzez korzystanie z narzędzi cyfrowych, nawet jeśli nie mieli zbyt dużego pojęcia o sprzęcie technologicznym. Treści szkoleniowe programu były również oparte na tych motywacjach, co ułatwiło ich powtórzenie i ponowne wykorzystanie.

Jego międzynarodowy wymiar również wspierał wykorzystanie i późniejsze ponowne użycie wyników i rezultatów: projekt był realizowany jednocześnie w 6 krajach (Czechy, Włochy, Litwa, Polska, Słowenia i Szwecja), angażując partnerów pracujących w edukacji dorosłych, posiadających szeroką wiedzę na temat strategii uczenia się przez całe życie i zapewniania szkoleń z zakresu umiejętności cyfrowych w różnych warunkach. Projekt odniósł sukces w zgromadzeniu szerokiej społeczności interesariuszy w dziedzinie edukacji dorosłych i edukacji cyfrowej oraz stworzył dobre podstawy do dalszej adaptacji i replikacji w innych kontekstach i regionach.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Socjologia i kulturoznawstwo, Obsługa i użytkowanie komputerów
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Czechy, Włochy, Litwa, Polska, Szwecja, Słowenia
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2016 00:00
Data zakończenia:
01/01/2018 00:00