cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

IDEA IBM Digital Twin

Cyfrowe bliźniacze oznacza wirtualne powielenie przedmiotu lub systemu symulującego zachowanie jego rzeczywistego odpowiednika w celu ich monitorowania w celu przeanalizowania jego zachowania w niektórych sytuacjach i poprawy jego skuteczności.
Cyfrowe bliźniacze podejście jest jedną ze strategicznych tendencji technologicznych w 2020 r., chociaż jego potencjał nie został jeszcze w pełni wykorzystany. W rzeczywistości konsultant ds. technologii Gartner obserwował, że połowa przedsiębiorstw będzie je wykorzystywać w nadchodzącym roku, chociaż prawdopodobnie będzie musiała polegać na opracowaniu i wdrożeniu dwóch innych istotnych tendencji: uczenie się maszyn i sztuczna inteligencja.
Gartner szacuje, że do tego czasu podłączone zostanie ponad 21 mld czujników i punktów końcowych oraz że w najbliższej przyszłości cyfrowe bliźniaki staną się rzeczywistością dla miliardów. W związku z tym inni główni konsultanci, tacy jak IDC czy Forrester, również planują rozszerzyć tę technologię na różne sektory, wskazując nawet, że w nadchodzących latach cyfrowe bliźniaki będą stanowić integralną część architektury oprogramowania. Prognoza wskazująca na bardzo wysokie oszczędności kapitałowe na etapie utrzymania i eksploatacji oraz optymalną wydajność internetu rzeczy (IoT).
Eksperci przewidują, że bliźniacz cyfrowy będzie początkowo miał główne zastosowania w dziedzinie produkcji, przemysłu i aeronautyki, biorąc pod uwagę bezpośrednie korzyści wynikające z jego bliskiego związku z aktywami fizycznymi. Jego rozszerzenie rozszerzy się na szerszy zakres obszarów: sektor usług, projektowanie inteligentnych miast, a nawet zdrowie.
Przedsiębiorstwa, które obiecają robić cyfrowe bliźniacze, są zróżnicowane, jednak bardzo nieliczne przedsiębiorstwa faktycznie opracowały materialne oprogramowanie, które wnosi wartość dla klienta. Ponadto największym wyzwaniem pozostaje obecnie opracowanie rozwiązania, które będzie w stanie wykorzystać istniejący model BIM, bez konieczności wdrażania go za pomocą bliźniaczego oprogramowania cyfrowego.
W ten sposób rozwiązania opierają się na pojedynczym oprogramowaniu do zarządzania, kontroli i symulacji, które należy wdrożyć we wszystkich obszarach i na wszystkich poziomach, zastępując różne warianty powszechnie stosowanego rynku w każdym państwie.
W rezultacie pojawia się szereg problemów: po pierwsze, cały sposób eksploatacji prawie wszystkich elementów procesu operacyjnego utrzymania został całkowicie zmieniony. Z drugiej strony jest to wspaniała krzywa uczenia się, która rozciąga się na wszystkie szczeble organizacyjne. Ponadto zależność od jednego dostawcy sprawia, że zajmuje on pozycję dominującą, która może mieć bezpośredni wpływ na prawidłowe wykonanie platformy.
W przypadku BIM Digital Twin modelowanie informacji o budynku (BIM) stanowi punkt odniesienia dla cyfrowego bliźniaka, który dostarcza informacji wygenerowanych w modelu podczas opracowywania projektu, a także zapewnia korzyści z wizualizacji trzeciego wymiaru w celu uzyskania dokładniejszego i bardziej zrozumiałego obrazu.
W tym względzie IDEA BIM Digital Twin ma stanowić punkt odniesienia dla nowego cyfrowego modelu bliźniaczego, całkowicie zakłócającego i opartego na tej rewolucyjnej metodyce.
Mając na uwadze, że obecne rozwiązania stanowią główną przeszkodę we wdrażaniu, ponieważ model BIM musi zostać wygenerowany za pomocą samego bliźniaczego oprogramowania cyfrowego; Pomysł BIM Digital Twin będzie mógł wykorzystać modelowanie każdej technologii do zintegrowania jej z monitorowaniem danych, co jest cechą cyfrowego bliźniaka.
Innymi słowy, nacisk kładzie się na BIM, aby odejść od przeszkody w kierunku rzeczywistej przewagi konkurencyjnej, umożliwiając natychmiastowe wdrożenie cyfrowego bliźniaka, a przede wszystkim bez zakłócania codziennej pracy na etapie eksploatacji i utrzymania.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: internet rzeczy
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Hiszpania
Typ finansowania: Prywatne