cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Inicjatywa „Girls Code it Better” – Włochy

Włoska inicjatywa „Girls Code It Better”, narodziła się w wyniku zaangażowania Fundacji Officina Futuro Fondazione W-Group, w celu skłonienia większej liczby dziewcząt do rozważenia podjęcia kariery w dziedzinie ICT i STEM.

„Girls Code it Better” jest odpowiedzią na zidentyfikowaną lukę płci w umiejętnościach cyfrowych: według sprawozdania włoskiego Education and Training Monitor na rok 2020, chłopcy we Włoszech dwa razy częściej niż dziewczęta mogą spodziewać się pracy w nauce lub inżynierii w wieku 30 lat. Bardziej niż kiedykolwiek, technologie cyfrowe odgrywają kluczową rolę, jeśli chodzi o uczenie się, wprowadzanie pomysłów w życie i wymagają umiejętności cyfrowych, aby rozwijać inne kompetencje, takie jak praca zespołowa, krytyczne myślenie, współpraca i umiejętności komunikacyjne.

Cele i założenia

Inicjatywa „Girls Code It Better” jest całkowicie darmowa i otwarta dla wszystkich. Skupia się na dziewczętach uczących się w szkołach średnich i ma na celu zwiększenie ich zainteresowania tematami związanymi z technologiami cyfrowymi i innowacjami oraz zachęcenie ich do wyboru ścieżek edukacyjnych, które zawsze były błędnie uważane za bardziej odpowiednie dla chłopców.

„Girls Code It Better” stawia czoła różnicom i stereotypom związanym z płcią poprzez kurs prowadzony podczas popołudniowych zajęć pozalekcyjnych, który trwa od 35 do 45 godzin. W programie uczestniczy 20 dziewcząt, szkolonych przez nauczyciela posiadającego wiedzę z zakresu ICT oraz trenera z umiejętnościami technicznymi. Uczestniczki mogą swobodnie wybrać temat, nad którym chciałyby pracować i wprowadzić go w życie, opracowując projekt w jednej z następujących dziedzin techniki:

  • Karty elektroniczne i automatyka
  • Projektowanie, modelowanie i drukowanie 3D
  • Projektowanie i tworzenie stron internetowych
  • Tworzenie aplikacji mobilnych, programowanie i gry
  • Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona
  • Tworzenie wideo i rozwój treści audiowizualnych

Dlaczego jest to dobra praktyka?

„Girls Code It Better” otwiera dziewczętom w szkołach średnich możliwość odkrywania ścieżek cyfrowych i przedsiębiorczości poprzez kursy pozalekcyjne, oparte na angażujących i wymagających metodach szkoleniowych, które kierują je w stronę kariery w ICT i STEM.

Od momentu rozpoczęcia projektu w 2014 r. utworzono już 390 klubów, docierając do ponad 7 500 dziewcząt, 156 szkół i 14 regionów.

„Girls Code It Better” osiąga wysokie wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju: od początku inicjatywy szeroki zakres partnerów prywatnych i publicznych wspierał jej działania, przyczyniając się do ogólnej wartości szkoleniowej inicjatywy i jej znaczenia w zakresie kierowania młodych uczennic na innowacyjne ścieżki szkoleniowe.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami przyrodniczymi, matematyką i statystyką, Projektowanie baz danych i sieci oraz administrowanie nimi, Tworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji, Elektronika i automatyka
Technologia cyfrowa: robotyka, rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna, oprogramowanie, opracowywanie aplikacji mobilnych, tworzenie stron internetowych, mikroelektronika, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Włochy
Typ finansowania: Prywatne
Data rozpoczęcia:
08/01/2014 00:00