cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Institute for the future (IFF) – Cypr

Institute for the future (IFF) jest interdyscyplinarnym centrum badawczym na Uniwersytecie w Nikozji (UNIC) na Cyprze, którego celem jest poprawa rozwoju, wdrażania i przyjmowania nowych technologii oraz przyczynianie się do ich skutecznego stosowania w przemyśle, edukacji i rządzie. Ośrodek badawczy przeznacza również środki na badanie i ocenę wpływu nowych technologii na zatrudnienie, nierówności majątkowe oraz pracę i życie społeczne. Misją IFF jest kształcenie liderów jutra, rozwijanie wiedzy i zachęcanie do dzielenia się nią, a także pomoc społeczeństwu w lepszym przygotowaniu i reagowaniu na przyszłe wyzwania.

Centrum koncentruje badania i finansowanie w dwóch głównych obszarach:

  • Blockchain i waluty cyfrowe (IFF był pierwszą instytucją oferującą programy akademickie w tej dziedzinie, począwszy od 2014 roku). 
  • Algorytmy prognozowania, przy współpracy z Makridakis Open Forecasting Centre (MOFC), którego gospodarzem jest IFF.

W ramach tego interdyscyplinarnego programu edukacyjnego uczniowie mają szansę zbadać potencjał, implikacje i zastosowania nowych technologii, a w szczególności blockchain i sztucznej inteligencji (AI). Poprzez wyposażenie uczniów w umiejętności, których potrzebują, aby przygotować się do tych zmian, program ma również na celu wsparcie ogólnego procesu transformacji cyfrowej i przyczynienie się do zapewnienia konkurencyjnej siły roboczej. W ramach programu działania edukacyjne koncentrują się wokół zdobywania wiedzy na temat koncepcji blockchain, zastosowań i głównych aplikacji. Studenci uczą się o kryptowalutach lub implementacjach blockchain w obszarach takich jak energia, regulacja, polityka lub prawo. Na stronie internetowej IFF uczący się mogą znaleźć studia magisterskie w zakresie AI, Blockchain i Digital Currency – w pełni online, a także krótsze kursy online, zajęcia zorientowane na biznes oraz MOOCs (Massive Open Online Courses).

Instytut Przyszłości osiągnął znaczny wpływ od 2013 roku, również ze względu na międzynarodowe perspektywy Uniwersytetu w Nikozji (programy edukacyjne są oferowane głównie w języku angielskim; a uniwersytet jest największym uniwersytetem w Europie Południowej, jeśli chodzi o zapewnienie formalnych programów edukacyjnych w języku angielskim). Uniwersytet jest wiodącą instytucją edukacji formalnej dot. technologii blockchain i jako pierwszy opublikował certyfikaty blockchain i akceptuje bitcoin jako płatność za czesne. Inicjatywa jest łatwo skalowalna: duża część kursów jest dostępna online i w języku angielskim, obejmując wiele różnych formatów. MOOCs opracowane przez centrum miały szeroki zasięg, zapisało się do nich ponad 35 000 studentów z 95 krajów. Ponadto studia magisterskie Blockchain i Digital Currencies uczelni pozwoliło wykształcić ponad 650 studentów od 2014 roku.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane, Tworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, łańcuch bloków
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Cypr
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2013 00:00