cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Interdisciplinary Cyber Training

NIST’s National Initiative for Cybersecurity Education (NICE) wskazuje, że należy podjąć kluczowe kroki w celu zaradzenia niedoborowi „osób posiadających wiedzę, umiejętności i zdolności do wykonywania zadań wymaganych do pracy z cyberbezpieczeństwem”. Taka siła robocza będzie obejmować „role techniczne i nietechniczne, które są obsadzone przez kompetentnych i doświadczonych ludzi”. Ogólnie rzecz biorąc, trudno jest stworzyć zespoły robocze z tymi interdyscyplinarnymi umiejętnościami i rozwiązać problem komunikacji między edukatorami, badaczami i osobami korzystającymi z technologii informacyjnych. Konieczna jest współpraca i komunikacja między tymi grupami. Jednym z problemów jest to, że firmy, zwłaszcza MŚP o mniejszych zasobach, potrzebują pomocy w ocenieniu kompetencji i luk w umiejętnościach swoich pracowników, metod oceny istniejącej sytuacji, a także wykorzystania możliwości szkoleniowych w celu przekwalifikowania pracowników.

Dostępne kursy:

PL – Cyberbezpieczeństwo dla menadżerów
PL – Cyberbezpieczeństwo dla pracowników
EN – Information Security for Employees
RO – Securitate Informationala pentru Manageri
RO – Securitate Informationala pentru Angajati
EN – Information Security for Managers

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, gdzie indziej niesklasyfikowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe, cyberbezpieczeństwo
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Link: ONCYBR
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/11/2021 00:00
Data zakończenia:
01/11/2022 00:00