cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Inżynierowie na jeden dzień (Engenheiras por 1 dia) – Portugalia

Celem portugalskiej inicjatywy „Engenheiras Por Um Dia” (Inżynierowie na jeden dzień) jest promowanie przedmiotów inżynieryjnych i technologicznych wśród uczniów szkół podstawowych i średnich, a jednocześnie obalanie przekonania, że przedmioty te są domeną głównie mężczyzn. Kolejnym celem inicjatywy jest zwiększenie liczby dziewcząt i kobiet wybierających kierunki związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz zmniejszenie nierówności.

Program pilotażowy w 2017 roku miał na celu rozwiązania problemu niskiego udziału kobiet w ICT w Portugalii, jako inicjatywa Sekretarza Stanu ds. Obywatelstwa

i Równości rządu portugalskiego. Program jest koordynowany przez Komisję ds. Obywatelstwa i Równości Płci (CIG) i INCoDe.2030, we współpracy z Portugalskim Stowarzyszeniem na rzecz Różnorodności i Włączenia (APPDI),Instituto Superior Técnico i Zakonem Inżynierów i obejmuje sieć 86 podmiotów partnerskich (z czego 11 gmin), 52 szkoły podstawowe i średnie oraz 19 instytucji szkolnictwa wyższego.

Główne działania

Program oferuje różnorodne działania, w których szkoły mogą brać udział przez cały rok szkolny w Portugalii. Obejmują one dostosowane do potrzeb wyzwania inżynierskie, wizyty studyjne w firmach technologicznych i na uczelniach specjalizujących się w ICT, sprowadzenie mentora z sektora publicznego lub prywatnego oraz wiele warsztatów technologicznych i inżynierskich.

Projekt jest obecnie w 5. edycji (rok akademicki 2021 – 2022) i liczy ponad 150 partnerów ze szkół, firm, gmin i instytucji szkolnictwa wyższego. Od momentu rozpoczęcia projektu, „Inżynierowie na jeden dzień” zaangażowali ponad 12 000 uczniów szkół podstawowych i średnich poprzez mentoring i odgrywanie ról oraz wyzwania praktyczne i laboratoryjne.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Od momentu rozpoczęcia w 2017 r., „Engineers for a Day” dotarło do 10 411 młodych ludzi w szkołach podstawowych i średnich i zorganizowało ponad 460 działań. W 2021 roku 10 szkół pilotażowych z całej Portugalii dostało szansę, aby mieć inżynierów jako wzory do naśladowania i uczyć się od nich poprzez działania mentorskie.

Program rozrósł się, a ze względu na jego rozmiar i sukces, został włączony do kluczowych dokumentów strategicznych rządu portugalskiego jako inicjatywa wpływająca na wskaźniki włączenia cyfrowego dla kobiet. 'Engineers For A Day’ jest zintegrowany z Narodową Strategią Równości i Niedyskryminacji – Portugal More Equal oraz z Planem Działania na rzecz Transformacji Cyfrowej, w połączeniu z Narodową Inicjatywą Umiejętności Cyfrowych Program INCoDe.2030, i obejmuje sieć 86 podmiotów partnerskich (z czego 11 gmin), 52 szkoły podstawowe i średnie oraz 19 instytucji szkolnictwa wyższego.

Program „Inżynierowie na jeden dzień” ma wysokie notowania pod względem zrównoważonego rozwoju: jest również finansowany w ramach portugalskiego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności  (RRP), który przewiduje inwestycje mające na celu zwiększenie liczby kobiet posiadających umiejętności cyfrowe i zniwelowanie nierówności między płciami, obecnych w sektorze ICT. Programy, które uzupełniają program „Inżynierowie na jeden dzień”, finansowane w ramach planu obejmują program STEAM Impulso Jovens, rozszerzenie sieci klubów Ciência Viva na Escola, Academia Portugal Digital i Emprego + Digital 2025 i inne.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Nauki o środowisku, Projektowanie baz danych i sieci oraz administrowanie nimi, Tworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji, Technologie informacyjno-komunikacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane, Technologia ochrony środowiska, Elektryczność i energia, Elektronika i automatyka
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, oprogramowanie, opracowywanie aplikacji mobilnych, tworzenie stron internetowych, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Portugalia
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/03/2017 00:00