cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

IT Fitness Test – Słowacja

IT Fitness Test, opracowany przez Stowarzyszenie IT Słowacji w ramach Słowackiej Narodowej Koalicji Cyfrowej, zapewnia użytkownikom wspólny sposób oceny poziomu ich umiejętności i wiedzy cyfrowej oraz porównania wyników z wynikami ich rówieśników. Test dostępny jest na dwóch poziomach trudności i stanowi test samooceny skierowany przede wszystkim do uczniów szkół średnich i wyższych oraz uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, ze szczególnym naciskiem inicjatywy na wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych w edukacji. Drugi, bardziej zaawansowany poziom przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich i studentów, ale może być również interesujący dla każdego obywatela, który chciałby ocenić swój poziom umiejętności cyfrowych. Dorosłych zachęcamy więc do przeskoczenia do drugiego testu, bardziej dostosowanego do ogółu społeczeństwa. W 2020 roku najmłodszymi uczestnikami IT Fitness Test było dwóch rozwiązujących w wieku 7 lat z Bratysławy – a najstarszy respondent miał 80 lat.

Test dla szkół podstawowych składa się z 20 pytań (i 25 dla uczniów szkół średnich/wyższych) w 5 obszarach:

  • Internet.
  • Bezpieczeństwo i systemy komputerowe.
  • Złożone zadania.
  • Narzędzia biurowe.
  • Narzędzia współpracy i sieci społecznościowe.

Test IT Fitness pozwala studentom ocenić poziom swoich umiejętności cyfrowych i otrzymać informacje o obszarach do poprawy, zidentyfikowanych przez test, a także informacje o tym, jak ich wynik wypada na tle średniej krajowej. Po pomyślnym zakończeniu użytkownicy otrzymują certyfikat, którym mogą podzielić się z pracodawcami. Nauczyciele mają możliwość otwarcia wirtualnej klasy dla swoich uczniów, aby otrzymać wyniki testu i wykorzystać je do opracowania i stworzenia programów szkoleniowych.

IT Fitness Test publikuje również wyniki. W 2020 roku okres testowania odbył się w dniach 4 maja 2020 – 31 lipca 2020, wzięło w nim udział ponad 22 300 osób, uzyskując następujące wyniki:

  • 13 649 respondentów ukończyło test dla uczniów szkół średnich i studentów (wzrost o 2 685 w porównaniu z rokiem 2019). Średnia zdawalność wyniosła 61,65% (wzrost o 11,78% w stosunku do roku 2019).
  • W sprawdzianie dla szkół podstawowych wzięło udział 7 246 uczniów (spadek o 6 102 w porównaniu z rokiem 2019). Jednak średni wskaźnik sukcesu wyniósł 64,98% (wzrost o 13,36% w stosunku do roku 2019). Oba wskaźniki są nieco powyżej średniego poziomu kompetencji informatycznych w skali kraju.

Wyniki Testu w 2020 roku były lepsze niż w roku poprzednim, co wskazuje na pozytywny wpływ pandemii na umiejętności cyfrowe uczniów i rodziców. Inicjatywa osiągnęła znaczny wpływ z ponad 200 000 uczestników w ciągu pierwszych 8 lat jej istnienia. W 2021 r. inicjatywa zgromadzi ponad 30 000 uczestników. Jest łatwo skalowalny jako narzędzie do samooceny, dostępny online dla każdego, co jest aspektem odzwierciedlonym w zwiększonej liczbie skompilowanych testów wśród uczniów szkół średnich i studentów oraz zwiększonej liczbie instytucji w szkolnictwie wyższym/średnim uczestniczących każdego roku. Test jest dostępny do celów edukacyjnych poza oficjalnym okresem testowania, co przyczynia się do powtarzalności inicjatywy.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane, Tworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo, oprogramowanie, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Słowacja
Typ finansowania: Publiczne